← späť na zoznam kategórii

cez rok

Obdobie „cez rok“ nám pripomína bežné udalosti Ježišovho života – ohlasovanie a zázraky. Keďže nemá jedinú hlavnú zjednocujúcu myšlienku, výber spevov býva zvyčajne usmernený ich umiestnením v liturgii.Abba, Otče záver, veľká noc, cez rok, úvod,
J. Sykulski
Aj keby nekvitol fíg záver, cez rok, pôst,
M. Tóth - Tretí deň
Aj keď málo mám síl prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Aj ty si jeho brat úvod, prijímanie, cez rok, pôst, veľká noc,
J. F. Manašovský, M. Bojničan - Nitra 93
Ak sa milujeme navzájom úvod, záver, cez rok,
M. Wiesnerová
Až do konca dní prijímanie, záver, vianoce, cez rok, advent,
Carswell, Ahlstrom, Demus - pr. M. Jurika - Continental Singers
Bartimej záver, vianoce, cez rok,
D. Tencer - Kapucíni
Blahoslavení čistého srdca cez rok, záver, pôst,
D. Gurbaľová
Blahoslavení milosrdní prijímanie, záver, cez rok, veľká noc,
J. Blycharz, pr. V. Juríčková - Hymna Krakov 2016
Bless the Lord poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Boh - Láska prijímanie, záver, cez rok,
M. Milučký (zbor - SAB)
Boh je láska úvod, záver, cez rok,
The Continental Singers
Boh je láska úvod, záver, cez rok,
The Continental Singers (kánon)
Boh ľúbi ma, takého aký som detské, záver, veľká noc, cez rok,
Boh nás v rukách má detské, záver, cez rok,
Boh ťa miluje detské, záver, cez rok,
Bože dobrý, Otče láskavý obetovanie, cez rok,
F. Fedor
Bože Otče, teraz vidím poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
I. Smale
Bože, obetujem obetovanie, cez rok,
M. Giombini, arr.: Barbora Brosová Lipková (zbor - SAT)
Bože, obetujem obetovanie, cez rok,
M. Giombini (zbor - STB)
Bože, Otče náš veľká noc, poďakovanie po prijímaní, cez rok, záver,
B. L. Mills, J. Nagajová, arr.: Monika Juhásová (zbor - SATB)
Boží hlas úvod, cez rok, advent,
M. Jeseňák - New Project
Božia láska je tak krásna úvod, záver, vianoce, cez rok,
E. Voskárová
Božia láska, príď prijímanie, advent, cez rok, k Duchu Svätému,
G. Kendrick
Buď vôľa tvoja záver, cez rok,
P. Križian - Krížik
Budem ako strom detské, záver, cez rok,
Ch. Bowater, pr. B. Letko
Budeme slúžiť cez rok, veľká noc, záver,
M.Tóth - Tretí deň
Byť bláznom záver, cez rok,
K. Lafférsová - Stagg
Čakajú ťa nástrahy mariánske, záver, cez rok,
Š. Gužík
Čakajú ťa nástrahy záver, mariánske, cez rok,
Š. Gužík (zbor - SATB)
Cestou s nami záver, pôst, cez rok,
autor neznámy (zbor - SSAB)
Chcem vojsť do tvojich brán úvod, cez rok, veľká noc,
L. von Brethorst
Chlieb a víno prinášame obetovanie, cez rok,
P. Eben
Chlieb života - Na oltár pozerám prijímanie, cez rok,
M. Novotný
Chváľ, duša moja, Hospodina poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
R. Čanaky (zbor - STB / SAT)
Chváľ, Pána, chváľ úvod, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Chválim ťa, Ježiš prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
B. Letko
Či si veľký a či malý detské, záver, cez rok,
Dávam všetko obetovanie, pôst, cez rok,
M. James - Rieka života
Desaťtisíc príbehov záver, cez rok,
F. Fedor
Dnes (Teraz ja a môj dom) úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
B. Doerksen, S. Gage - Rieka života
Dnes pred tvárou Pána úvod, cez rok, pôst, záver, advent,
B. Hudson (zbor - ST)
Dobre je nám tu s tebou úvod, cez rok, veľká noc,
M. Milučký
Dobrorečíme ti, Bože obetovanie, cez rok,
F. Schmiester (zbor - SATB)
Dôveruj cez rok, záver, adorácia,
D. Gurbaľová
Drž ma bližšie úvod, záver, cez rok,
N. a T. Richards - Rieka života
Duch nášho Pána záver, cez rok,
J. M. Talbot (zbor - SATB)
Duša moja, oslavuj Pána úvod, záver, veľká noc, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
autor neznámy / arr.:Zuzana Marcinová (zbor SMATB) / upr.: Barbora Brosová Lipková
Effetha záver, cez rok,
E. Žilineková, M. Husovský - Felice
Emanuel záver, vianoce, veľká noc, cez rok,
M. Brusati - pr. M. Michelčík - Hymna 2000
Epov Otče náš prijímanie, cez rok,
M. Eperješi
Gloria, gloria adorácia, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
J. Berthier - Taizé (zbor - SATB)
Hladný prijímanie, advent, cez rok, k Duchu Svätému,
K. Scott - Rieka života
Ja to viem poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
sr. Eliška Bielková
Ja túžim dnes hľadať tvoju tvár úvod, prijímanie, cez rok, detské,
K. Lafferty - M. Wiesnerová (zbor - SA / TB / SB)
Je stále prítomná poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Je to zázrak pôst, cez rok, prijímanie,
M. Milučký (zbor - SAT)
Jedine s láskou záver, cez rok,
R. Čanaky
Jedno srdce, jedna duša úvod, záver, cez rok,
K. Mikulčík - KONGO
Jesus Christ, you are my life veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
M. Frisina, V. Rendeková
Ježiš je Víťaz veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová
Ježiš je Víťaz úvod, prijímanie, záver, veľká noc, cez rok, detské,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová (verzia pre detský hlas)
Ježiš, ty si ma poznal záver, pôst, cez rok,
M. Wiesnerová
Ježiš, ty si môj Ježiš záver, cez rok,
spirituál
Ježiš, ty si skalou prijímanie, cez rok,
P. Kalous
Ježišu Kráľu prijímanie, cez rok,
JKS 498
Každý deň je veľký dar obetovanie, cez rok,
P. Štefčík
Keby si mal detské, záver, cez rok,
autor neznámy
Keby som bol kengurou detské, poďakovanie po prijímaní, veľká noc, cez rok,
Keď ťa Kristus volá prijímanie, záver, cez rok,
P. Žaloudek, O. Tkáč - Kapucíni
Klaniam sa ti vrúcne cez rok, adorácia,
JKS 270
Kráčam pred oltár obetovanie, cez rok,
Kristus - živý chlieb obetovanie, veľká noc, cez rok,
Gen Verde - pr. D. Kubka, E. Kelbel
Kríž je znakom spásy pôst, prijímanie, záver, cez rok,
R. Lačný
Krok sem - krok tam detské, úvod, záver, cez rok,
Kto je Pánom džungle detské, úvod, záver, cez rok,
Kto je pre mňa Ježiš prijímanie, cez rok,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Kto si, kto som prijímanie, záver, cez rok,
Janais
Kto stvoril detské, záver, cez rok,
Ku komu pôjdem prijímanie, cez rok,
M. Lipovský - Timothy
Kvapky záver, advent, cez rok,
M. Fedoráková - Križiaci
Láskavá Panna (Mária, Pomocnica kresťanov) mariánske, záver, cez rok,
B. Sánchez
Lásku dá detské, záver, cez rok,
Laudate Dominum poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Laudate omnes gentes poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Len Boh je moja spása prijímanie, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Len náš Pán záver, cez rok,
J. Hrubý - Učedníci
Magnificat mariánske, poďakovanie po prijímaní, advent, vianoce, veľká noc, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Malé koníky ľúbi Boh detské, úvod, záver, cez rok,
autor neznámy
Maličký detské, prijímanie, záver, pôst, cez rok,
J. Zmožek
Mám radosť záver, cez rok,
M. Bender
Mária mariánske, záver, pôst, cez rok,
P. Križian - Krížik
Mária mariánske, záver, advent, cez rok,
S. Kaščáková, P. Milenky
Mária, Mária, ty chráň mariánske, záver, cez rok,
Ľ. Čekovská
Mária, Matka bolestná mariánske, záver, pôst, cez rok,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Mária, Matka Kristova mariánske, záver, cez rok,
P. Smolka, G. Mišura, arr.: B. Brosová Lipková (zbor SMATB / SMA)
Mária, Matka, ochrankyňa naša mariánske, záver, cez rok,
Máš záver, cez rok,
Ľ. Kútnik - Kéfas
Máš meno Svätý poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, cez rok,
B. Doerksen - Rieka života
Milujem Máriu mariánske, záver, cez rok,
The Continentals Singers, M. Smoleňová
Mnohokrát záver, cez rok,
M. Jeseňák - New Project
Mobil detské, záver, pôst, cez rok,
J. Grenčík - Skalkáči
Modlitba za osamelé deti detské, záver, cez rok,
M. Rúfus, P. Varga
Modlitba za rodičov detské, záver, cez rok, iné,
M. Rúfus, P. Varga
Modlitby záver, adorácia, cez rok,
M. Juhásová - Južania
Môj Boh, vďaka tebe dýcham prijímanie, záver, cez rok,
M. Ewing
Môj Ježiš, si spásou prijímanie, záver, veľká noc, cez rok,
D. Zschech - Rieka života
Môj Pán adorácia, veľká noc, cez rok, záver,
F. Gallio
Moja sila a chvála je Pán prijímanie, záver, veľká noc, cez rok,
Moje malé svetielko detské, prijímanie, záver, cez rok,
Mojím povolaním je láska záver, cez rok,
S. Košč
My sme deti detské, úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
Na jazere je veľká búrka detské, prijímanie, záver, cez rok,
Na stole spásy obetovanie, cez rok,
P. Veselský
Nad celou zemou záver, advent, cez rok, prijímanie,
B. Brown - Rieka života
Nádherný Boh prijímanie, záver, cez rok,
T. Hughes, pr. J. Novák
Nádherný svätý záver, cez rok,
S. Martausová
Naplň ma Duchom svojím k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
M. Otřísal
Náš Boh poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Ch. Tomlin - ESPÉ
Náš Boh je Láska úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Náš Pán úvod, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Mullins
Nebesia ti rozpovedia - Ž 19 cez rok, úvod,
M. Wiesnerová - Radostné srdce
Nehanbím sa záver, pôst, cez rok,
Tretí deň
Nesieme, Pane, chlieb a víno obetovanie, cez rok,
J. Černý
Netráp sa márne - Nada te turbe prijímanie, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Nikto ma nemôže poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Tretí deň
Obeta obetovanie, pôst, cez rok,
M. Jeseňák - New Project
Ochranca prijímanie, záver, pôst, cez rok,
R. Čanaky
Ocko, nebojím sa detské, záver, cez rok, iné,
Arka Noego
On je Jahve poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
D. Salyn - Rieka života
Otvárajme, už je tu Pán úvod, prijímanie, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Fornaiser - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Otvor mi oči Duch Svätý k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
M. W. Smith
Pán je so mnou (Ty si, Pane) prijímanie, adorácia, cez rok,
F. Tkáč - Kapucíni
Pán pokoj prináša záver, cez rok,
M. Šmilňák
Pán veľkú svadbu chystá úvod, cez rok,
autor neznámy
Pán zastavil sa na brehu záver, advent, cez rok,
C. Gabarain
Pane náš, prijmi dar obetovanie, cez rok,
Pane, Bože detské, záver, cez rok,
Pane, málo mám ťa rád obetovanie, cez rok,
M. O´Shields - The Continental Singers
Pane, som tak rád úvod, cez rok,
zb. Chváľte Pána Ježiša - Južania
Pane, som tak veľmi rád prijímanie, pôst, cez rok,
R. Pounds
Pane, vždy, keď tvoju úvod, prijímanie, cez rok,
W. Perrin, C. Perrin, arr. Barbora Brosová Lipková (zbor - SATB)
Pane, vždy, keď tvoju úvod, prijímanie, cez rok,
W. Perrin, C. Perrin
Pieseň chvály úvod, cez rok, poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia,
M. Tóth - Tretí deň
Poď a vzdaj vďaku Pánu cez rok, poďakovanie po prijímaní,
spirituál, T. Horváthová
Poď, teraz je čas úvod, cez rok,
B. Doerksen - Rieka života
Pozri ako mení ma Ježiš detské, úvod, prijímanie, cez rok,
Praise pôst, cez rok,
R. Čanaky - Kompromis
Pre teba chceme žiť obetovanie, cez rok,
Gen Rosso
Pred tebou sa vzdám úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Prehltnutý záver, pôst, cez rok,
M. Fedoráková - Križiaci
Premeň ma obetovanie, cez rok,
M. Juhásová (sólo + zbor - SATB)
Prichádza kráľ slávy úvod, prijímanie, cez rok,
B. Fraser
Prichádzame k tebe, Pane úvod, cez rok,
Gen Verde, M. Šiškovič
Príď - Dotkni sa ma prosím prijímanie, advent, cez rok,
Acharai
Prijmi tieto naše dary obetovanie, cez rok,
A. L. Weber - Južania
Prijmi, Pane, obetu obetovanie, cez rok,
R. Ortolani - Južania
Prítomnosť adorácia, cez rok,
ESPÉ
Privítajme Pána úvod, cez rok,
M. Tóth - Tretí deň
Prosím, nepýtaj sa ma záver, cez rok,
F. Tkáč - Kapucíni
Prosíme ťa, Bože záver, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Rád spievam, Bože mariánske, poďakovanie po prijímaní, záver, advent, vianoce, pôst, veľká noc, cez rok,
G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Raz, dva, tri detské, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
B. Jones - M. Wiesnerová
S Petrom a Ondrejom úvod, prijímanie, cez rok, k svätcom, veľká noc,
P. Jančík
S pokorou vchádzam úvod, cez rok, pôst,
Cvachová, Jeseňák / Tomaščíková - Butterfly
S tebou, Pane, je nám fajn úvod, záver, cez rok, pôst,
autor neznámy
Samaritán - Ty poznáš každý môj ston záver, cez rok,
M. Chanáth - Chairé
Si môj chrám cez rok, záver,
D. Gurbaľová
Si môj Pán cez rok, detské, prijímanie,
D. Ball, pr. M. Wiesnerová - Radostné srdce
Si mojou skrýšou prijímanie, cez rok,
M. Lipovský - Timothy
Si skrytý záver, cez rok,
M. Dečová - Impro (zbor - SSATB)
Si večný Boh poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
M. Tóth - Tretí deň
Silu mi dávaš záver, pôst, cez rok,
M. Juhásová - Južania
Skrýša detské, cez rok, prijímanie, adorácia, pôst,
M. Wiesnerová
Slnko Kristovej lásky úvod, k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
M. Kocholatý
Slnko náš brat cez rok, úvod, záver, k Duchu Svätému,
Donovan
Slnko vyšlo je tu deň (Boží deň) detské, úvod, cez rok,
autor neznámy
Sme tvoje dietky úvod, cez rok,
R. Čanaky - Kompromis
Sme z rôznych strán úvod, cez rok,
J. Bezák, Z. Matejovičová
Som strápený záver, pôst, cez rok,
P. Veselský - Butterfly
Spasenie môj Pán mi dal záver, veľká noc, cez rok,
M. Tóth - Tretí deň
Spievaj Pánovi adorácia, veľká noc, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
(J. Berthier) (zbor - SATB)
Spievajte Pánovi veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
Continental Singers, M. Bender
Srdce chvály úvod, prijímanie, cez rok,
M. Redman - Rieka života
Stále ten istý cez rok, úvod,
D. Gurbaľová
Šťastie mariánske, záver, cez rok, detské,
Prešovčatá, A. Šoltýsová
Stretnúť sa s ľuďmi záver, cez rok,
spirituál, D. Tencer
Stretol ma dnes Pán poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
Studnica moja cez rok, prijímanie, adorácia,
D. Gurbaľová
Svätá radosť úvod, záver, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Svet sa nás týka - Sme ako vánok iné, záver, advent, cez rok,
R. Čanaky, FBI - deň rodín
Svetlo záver, cez rok,
Christiansen, Loes (zbor - SATB)
Svetlo sveta záver, vianoce, cez rok,
R. Lebel - Hymna 2002
Svieť nám úvod, prijímanie, cez rok, vianoce,
Miro Tóth - Tretí deň
Tam, tam pred tvoju svätú tvár adorácia, cez rok, pôst,
A. Ficiková - Južania
Tancujem, spievam si cez rok, záver, detské, prijímanie,
M. Redman - Rieka života
Táto pieseň patrí tebe, Mária mariánske, záver, cez rok,
Teba ctím prijímanie, cez rok,
ESPÉ
Tebe patrí chvála poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
Tebe žijem, Ježiš môj prijímanie, cez rok,
JKS 288 - Slnovrat
Temnota padá cez rok, záver, adorácia, vianoce,
ESPÉ
Toto je deň úvod, záver, cez rok, detské,
spirituál, L. Garrett
Toto je deň, ktorý dal nám Pán úvod, záver, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Shelton, pr. M. Tóth (zbor SATB)
Toto je deň, ktorý dal nám Pán úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
R. Shelton, pr. M. Tóth
Tu sme úvod, prijímanie, cez rok,
Tretí deň
Túžba prijímanie, adorácia, cez rok,
M. Marcinková, M. Husovský - Felice
Túžim priniesť na oltár obetovanie, veľká noc, cez rok,
M. Redman, pr. R. Čanaky
Túžim rásť prijímanie, záver, cez rok,
ESPÉ
Tvoj hlas v nás úvod, záver, prijímanie, cez rok,
K.Kováčová, M.Cvachová, M.Jeseňák - Festa 2002
Tvoj ľud úvod, cez rok,
zb. Chváľte Pána Ježiša
Ty ma nesieš sám úvod, záver, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Ty mi dávaš nohy jeleníc záver, veľká noc, cez rok,
M. Lipovský - Timothy
Ty si mi radosť dal záver, cez rok,
P. Morgan, S. Rinaldy - B. Letko, priatelia z Lamača
Ty si môj Pán prijímanie, adorácia, pôst, cez rok,
B. Letko
Ty si môj pastier prijímanie, adorácia, cez rok,
S. Kráľ - Matuzalem
Ty si najvyšší k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
autor neznámy
Ty si Pánom úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
Azusa street
Ty si Pánom mojich dní záver, cez rok,
J. Hrubovčák - Tretí deň
Ty si si ma vyvolil cez rok, záver,
D. Gurbaľová
Ty to vieš záver, cez rok,
spirituál, Ursus singers (zbor - SATB)
Ubi caritas cez rok, obetovanie, advent, vianoce, pôst, veľká noc, úvod, prijímanie,
J. Berthier - Taizé
Učeníci záver, cez rok, k svätcom,
J. Hrubý - Učedníci
Umenie života záver, cez rok,
M. Groma - Salco
Úžasný Pán (Tmou svetlo svieti) prijímanie, záver, cez rok,
M. Smith, S. Garrard, pr. B.Letko
V smelej dôvere záver, adorácia, cez rok, detské,
D. Daniels
Vďaka obetovanie, cez rok,
Kapucíni a Stanley
Vďaka, Ježiš záver, cez rok,
R. Čanaky
Velebí s radosťou duša moja mariánske, poďakovanie po prijímaní, advent, veľká noc, cez rok,
Gen Verde - Južania
Veľký Pán poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, veľká noc, cez rok,
Rieka života
Veni k Duchu Svätému, úvod, cez rok,
M. Dečová - IMPRO (zbor - SATB)
Veni Sancte Spiritus úvod, adorácia, cez rok, k Duchu Svätému,
J. Berthier - Taizé
Vínom a chlebom ťa vítam (Premena) obetovanie, veľká noc, cez rok,
O. Štyrák - Impro
Vládca prijímanie, záver, adorácia, cez rok, veľká noc,
R. Morgan, B. Flieding - Rieka života
Všemocný poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Všetko ti dám obetovanie, cez rok,
S. Demská, F. Tkáč
Všetko v tebe mám záver, cez rok,
M. Jeseňák - New Project
Všetko, čo mám úvod, záver, cez rok, detské,
spirituál, O. Studenec
Vyvyšujem teba, Pane prijímanie, adorácia, cez rok,
O. Pinkner
Vzdajme Pánu vďaky poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
B. Fliedr (sólo + zbor SAT)
Vzdám ti chválu prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
D. Ruis - Rieka života
Vždy je s nami tá mariánske, záver, cez rok,
M. Čekovský st., E. Čekovská st.
Vznešený prijímanie, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Zachránení prijímanie, záver, cez rok,
M. Jeseňák - Butterfly
Zaufaj - Dôveruj záver, cez rok,
A. Szewczyk
Závislý cez rok, prijímanie, k Duchu Svätému,
D. Gurbaľová
Žehná nás ruka Pána úvod, cez rok, pôst,
P. Reiffers, S. Šedivý (zbor - SATB)
Zídení, ako rodina úvod, adorácia, cez rok,
S. Hampton
Žiť, žiť úvod, záver, cez rok,
zb. Cantica Sacra
Zjednotení v Duchu k Duchu Svätému, záver, cez rok,
P. Scholtes - Južania, arr.: Z. Marcinová (zbor - SATB)
Zlož svoju starosť záver, cez rok,
sr. Eliška Bielková
Zo všetkého, čo máme obetovanie, cez rok,
Gen Verde
Zvádzal si ma, Pane - Jeremiáš záver, cez rok,
R. Flamík - Saleziáni
Zvelebený Pán poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
M. a B. Redman - Rieka života
Zvelebený si, Bože obetovanie, cez rok,
F. Fráňa
Zvelebujte Pána záver, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
V. Ďurkovič
Aleluja 02 Aleluja, veľká noc, cez rok,
Adriel
Aleluja 05 Aleluja, veľká noc, cez rok, detské,
Tlieskané
Aleluja 06 Aleluja, advent, cez rok,
Flamengo
Aleluja 08 Aleluja, advent, cez rok,
3/4
Aleluja 10 Aleluja, vianoce, veľká noc, cez rok,
keltské - Carroll, Walker
Aleluja 11 Aleluja, veľká noc, cez rok,
Aleluja 12 Aleluja, veľká noc, cez rok,
C. Laverny (zbor - SATB)
Aleluja 13 Aleluja, veľká noc, cez rok, detské,
detské
Aleluja 14 Aleluja, advent, cez rok, detské,
sloviská - M. Timková, K. Naďová
Aleluja 16 Aleluja, cez rok, detské,
P. Krška
Aleluja 17 Aleluja, vianoce, cez rok,
M. Wittal - omša sv. Bonifáca (zbor - SATB)
Aleluja 18 Aleluja, advent, cez rok,
M. Hagemann - omša sv. Jána (zbor - SATB)