Sme malá skupinka ľudí, ktorí sa snažia dať do spoločného to, čo dostali. Hlavným koordinátorom je Mgr. Pavol Kalata SDB pôsobiaci v Námestove. Po hudobnej stránke je garantom Mgr. et Mgr. art. Barbora Brosová Lipková, PhD.

Tím dopĺňajú technicky a graficky Peter Chodelka SDB, Ľuboš Biľ, Miriam Vyšňovská. Jazykovo Andrea Fedorková a Mária Krupová. Hudobne Juraj Lipka, Lukáš Konštiak, Peter Jakab, Adrián Harvan, Veronika Rendeková, Terézia Smoleňová, Daniel Holúbek SDB, Mária Salome Mitro, Dominika Gurbáľová a iní...