← späť na zoznam kategórii

úvod

(introit) má za úlohu voviesť účastníkov liturgie do témy svätej omše, do tajomstva liturgického obdobia, zdôrazniť slávnostnosť chvíle, a tak pripraviť veriacich na bohoslužbu.Abba, Otče záver, veľká noc, cez rok, úvod,
J. Sykulski
Aj ty si jeho brat úvod, prijímanie, cez rok, pôst, veľká noc,
J. F. Manašovský, M. Bojničan - Nitra 93
Ak sa milujeme navzájom úvod, záver, cez rok,
M. Wiesnerová
Aké to svetlo vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 42 - koleda
Aký je to svit vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 45 - koleda
Aleluja šabalaba detské, úvod, prijímanie, záver, veľká noc,
autor neznámy
Aleluja, Pán je vládca náš úvod, prijímanie, záver, adorácia, veľká noc,
Aleluja, sláva úvod, prijímanie, adorácia, advent,
S. Underwood - Rieka života
Boh je láska úvod, záver, cez rok,
The Continental Singers (kánon)
Boh je láska úvod, záver, cez rok,
The Continental Singers
Boží hlas úvod, cez rok, advent,
M. Jeseňák - New Project
Božia láska je tak krásna úvod, záver, vianoce, cez rok,
E. Voskárová
Buďme všetci potešení vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
JKS 37 - koleda
Chcem vojsť do tvojich brán úvod, cez rok, veľká noc,
L. von Brethorst
Chceme spievať veľká noc, úvod, prijímanie, záver,
J. Rodáková, M. Wiesnerová - Radostné srdce
Chváľ, Pána, chváľ úvod, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Dnes (Teraz ja a môj dom) úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
B. Doerksen, S. Gage - Rieka života
Dnes pred tvárou Pána úvod, cez rok, pôst, záver, advent,
B. Hudson (zbor - ST)
Dnes zažiari nad nami svetlo vianoce, úvod,
M. Šiškovič, Južania
Dnešný deň sa radujme vianoce, úvod, obetovanie,
JKS 48 - koleda
Do hory, do lesa, valasi vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
JKS 51 - koleda
Do mesta Betlema vianoce, úvod, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
JKS 52 - koleda
Dobrá novina vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
JKS 49 - koleda
Dobre je nám tu s tebou úvod, cez rok, veľká noc,
M. Milučký
Drž ma bližšie úvod, záver, cez rok,
N. a T. Richards - Rieka života
Duša moja, oslavuj Pána úvod, záver, veľká noc, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
autor neznámy / arr.:Zuzana Marcinová (zbor SMATB) / upr.: Barbora Brosová Lipková
El Shaddai úvod, prijímanie, vianoce,
M. Card, J. Thompson - M. Wiesnerová
František - Jedny šaty, nohy bosé k svätcom, úvod, záver,
R. Mazíková
Hľa, zástup zboru anjelského vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
JKS 54 - koleda
Hosana na výsosti iné, úvod, záver,
C. Tuttle - palmový sprievod
Imanuel úvod, prijímanie, záver, vianoce,
R. Čanaky, Kompromis
Ja túžim dnes hľadať tvoju tvár úvod, prijímanie, cez rok, detské,
K. Lafferty - M. Wiesnerová (zbor - SA / TB / SB)
Je krásne ísť úvod, poďakovanie po prijímaní,
Gen Rosso - Južania
Jedine láska úvod, prijímanie, vianoce,
Š. Samselyová
Jedno srdce, jedna duša úvod, záver, cez rok,
K. Mikulčík - KONGO
Jesus Christ, you are my life veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
M. Frisina, V. Rendeková
Ježiš je Víťaz úvod, prijímanie, záver, veľká noc, cez rok, detské,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová (verzia pre detský hlas)
Ježiš je Víťaz veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová
Ježiš Kristus je Pánom veľká noc, úvod, záver, adorácia,
autor neznámy
Ježiš žije veľká noc, úvod, záver,
spirituál, arr.: Dušan Bill (zbor - SATB)
Keď sa raz Pán úvod, záver, advent,
spirituál, Južania
Krok sem - krok tam detské, úvod, záver, cez rok,
Kto je Pánom džungle detské, úvod, záver, cez rok,
Luce di veritá úvod, prijímanie, k Duchu Svätému,
Becchimanzi, Scordari
Malé koníky ľúbi Boh detské, úvod, záver, cez rok,
autor neznámy
Marana tha! úvod, prijímanie, advent,
K. Ballestrem, pr. A. Akimjak
Matka bez poškrvny mariánske, úvod, záver, advent,
Magda Aniol (zbor - SA)
Mesto spí - Pieseň o prijatí vianoce, úvod, záver,
O. Štyrák - Tvrdošanci
Milovať budeš detské, úvod, záver,
Mocne sa ma dotkni k Duchu Svätému, úvod, prijímanie,
M. Irsák - K:MUSIC
My sme deti detské, úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
Na slame, na sene vianoce, úvod,
K. Hatiar (zbor ST)
Na zem padol sivý tieň pôst, úvod, záver,
J. Hrubý - Učedníci
Nádej svitania úvod, prijímanie, záver,
J. Cändido, pr. Tomáš Hudák - Hymna Rio 2013
Nádej svitania úvod, prijímanie, záver,
J. Cändid, pr. Tomáš Hudák, arr.: J. Vrábeľ (zbor - SSATB) - Hymna Rio 2013
Narodil sa Kristus Pán vianoce, úvod,
JKS 44 - koleda
Náš Boh je Láska úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Náš Pán úvod, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Mullins
Nebadaný vianoce, úvod, prijímanie,
M. Šibíková - Križiaci
Nebesia ti rozpovedia - Ž 19 cez rok, úvod,
M. Wiesnerová - Radostné srdce
Nech ten chrám - Chválospev úvod, prijímanie, veľká noc,
M. Šiškovič, M. Juhásová, I. Matyášová (zbor - SMATB)
Nech tvoj Duch preteká úvod, adorácia, k Duchu Svätému,
A. Kentošová - Jordán
On vstal z mŕtvych veľká noc, úvod,
Ch. Rolinson
Otvárajme, už je tu Pán úvod, prijímanie, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Fornaiser - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Otvárajte brány advent, úvod,
spirituál
Pán veľkú svadbu chystá úvod, cez rok,
autor neznámy
Pane, som tak rád úvod, cez rok,
zb. Chváľte Pána Ježiša - Južania
Pane, vždy, keď tvoju úvod, prijímanie, cez rok,
W. Perrin, C. Perrin
Pane, vždy, keď tvoju úvod, prijímanie, cez rok,
W. Perrin, C. Perrin, arr. Barbora Brosová Lipková (zbor - SATB)
Pastieri, pastieri vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 68 - koleda
Pieseň chvály úvod, cez rok, poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia,
M. Tóth - Tretí deň
Po ceste kráčal pôst, úvod, záver,
spirituál (SATB)
Poď, teraz je čas úvod, cez rok,
B. Doerksen - Rieka života
Požehnanie sv. Františka úvod, záver, iné,
T. Torkoš - Jerichové trúby
Pozri ako mení ma Ježiš detské, úvod, prijímanie, cez rok,
Pred tebou sa vzdám úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Prichádza kráľ slávy úvod, prijímanie, cez rok,
B. Fraser
Prichádzame k tebe, Pane úvod, cez rok,
Gen Verde, M. Šiškovič
Príď k nám úvod, advent,
spirituál
Príď už, príď, Duchu Stvoriteľu k Duchu Svätému, úvod,
M. Rejchrt
Pripravte cestu Pánovi úvod, advent,
M. Cvachová, M. Jeseňák - Butterfly (zbor - SAB)
Privítajme Pána úvod, cez rok,
M. Tóth - Tretí deň
Raz, dva, tri detské, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
B. Jones - M. Wiesnerová
S láskou Kristovou úvod, veľká noc,
A. Grant, M. W. Smith - pr. M.Wiesnerová
S Petrom a Ondrejom úvod, prijímanie, cez rok, k svätcom, veľká noc,
P. Jančík
S pokorou vchádzam úvod, cez rok, pôst,
Cvachová, Jeseňák / Tomaščíková - Butterfly
S tebou, Pane, je nám fajn úvod, záver, cez rok, pôst,
autor neznámy
Salve, don Bosco santo k svätcom, záver, úvod,
B. Sánchez
Salve, don Bosco santo úvod, záver, k svätcom,
B. Sánchez, arr.: Barbora Brosová Lipková (zbor SAATB)
Slnko Kristovej lásky úvod, k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
M. Kocholatý
Slnko náš brat cez rok, úvod, záver, k Duchu Svätému,
Donovan
Slnko vyšlo je tu deň (Boží deň) detské, úvod, cez rok,
autor neznámy
Sme tvoje dietky úvod, cez rok,
R. Čanaky - Kompromis
Sme z rôznych strán úvod, cez rok,
J. Bezák, Z. Matejovičová
Spievaj aleluja detské, úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, veľká noc,
M. Wiesnerová
Spievajme novú pieseň úvod, veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Spievajte Pánovi veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
Continental Singers, M. Bender
Srdce chvály úvod, prijímanie, cez rok,
M. Redman - Rieka života
Stále ten istý cez rok, úvod,
D. Gurbaľová
Stáť smiem úvod, záver, pôst,
J. Houston - ESPÉ
Stojíme pred tvárou úvod, veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Svadobná iné, úvod, záver,
M. Dunajovec - Jerichové trúby
Svätá radosť úvod, záver, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Svätý - Gen Rosso iné, úvod,
na palmový sprievod
Svätý - Svätý, svätý, svätý Pán iné, úvod,
Peter Scholtes
Svätý - Talbot iné, úvod, prijímanie, adorácia,
J.M. Talbot, arr.: M. Juhásová (zbor - SATB)
Svieť nám úvod, prijímanie, cez rok, vianoce,
Miro Tóth - Tretí deň
Svojmu Bohu úvod, záver, veľká noc,
F. Koerber - Rieka života
Toto je deň úvod, záver, cez rok, detské,
spirituál, L. Garrett
Toto je deň, ktorý dal nám Pán úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
R. Shelton, pr. M. Tóth
Toto je deň, ktorý dal nám Pán úvod, záver, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Shelton, pr. M. Tóth (zbor SATB)
Toto sú dni Eliáša úvod, záver, advent,
R. Mark - Rieka života
Tu sme úvod, prijímanie, cez rok,
Tretí deň
Turínskymi ulicami k svätcom, úvod, záver,
B. Fliedr
Tvoj hlas v nás úvod, záver, prijímanie, cez rok,
K.Kováčová, M.Cvachová, M.Jeseňák - Festa 2002
Tvoj ľud úvod, cez rok,
zb. Chváľte Pána Ježiša
Ty ma nesieš sám úvod, záver, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Ty si Pánom úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
Azusa street
Ubi caritas cez rok, obetovanie, advent, vianoce, pôst, veľká noc, úvod, prijímanie,
J. Berthier - Taizé
Veni k Duchu Svätému, úvod, cez rok,
M. Dečová - IMPRO (zbor - SATB)
Veni Sancte Spiritus úvod, adorácia, cez rok, k Duchu Svätému,
J. Berthier - Taizé
Víťaz veľká noc, úvod, záver,
ESPÉ
Všetko, čo mám úvod, záver, cez rok, detské,
spirituál, O. Studenec
Všetky národy, chválu vzdajte prijímanie, záver, úvod, advent,
J. Hrubovčák - Tretí deň
Vstal, vstal z mŕtvych veľká noc, úvod,
M. Maco - Ursus Singers
Vstávajte pastieri vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 95 - koleda
Vstávajte pastieri (Prišla radosť) vianoce, úvod, prijímanie,
M. Kachút, M. Pohradská
Žalm 027 - Dobrodenia Pánove Žalmy, úvod, prijímanie,
M. Dečová - Impro (zbor - SATB)
Žehná nás ruka Pána úvod, cez rok, pôst,
P. Reiffers, S. Šedivý (zbor - SATB)
Zídení, ako rodina úvod, adorácia, cez rok,
S. Hampton
Žiť, žiť úvod, záver, cez rok,
zb. Cantica Sacra