← späť na kategóriu

Spasenie môj Pán mi dal

Autor: M. Tóth - Tretí deň
Kategórie: záver, veľká noc, cez rok,
R: /:[F]Spasenie môj Pán mi dal, [d]v srdci svojom [B]radosť [C]mám.
    [F]Spasenie môj Pán mi dal, [d]v nebi (v nebi) [a]nový (nový),
    [B]večný [C]domov [F]mám. :/

1. On [G]plní srdcia [C]radosťou, [F]svoju lásku dáva rád,
    on [D]dáva ústam [D7]chválospev, [B]novú milosť dáva [g]na každý [C]deň,
    [a]na každý [D]deň.
 /: [G]Lásku, [h]radosť, pokoj [C]v Duchu Svätom [D]mám,
    [h]túžim [e]kráčať, kam ma [a]vedie môj [D]Pán.
    [h]Stále chcem [e]kráčať s ním, [a]stále kráčať [D]s ním,
    [h]stále viac [e]lásky mať [a]na každý [D]deň, [a]na každý [D]deň. :/