← späť na kategóriu

Blahoslavení čistého srdca

Autor: D. Gurbaľová
Kategórie: cez rok, záver, pôst,
(orig in h)
    [a]Vedomá som [F]svojej vi[G]ny, hriech [e]mám pred sebou.
    [a]Prosím, odpusť [F]moje vi[G]ny, [e]očisť ma krvou.
    [a]Túžim tu byť [F]ako [G]tí bla[e]hoslavení [a]čistého srdca[F].
    Oni [G]uvidia Bo[e]ha!

/: Nech ti [a]oleje vylievam [F]na nohy so slzami
    [C]na tvári zmáčajúc [G]vlasy pri tvojich [a]no[F]hách[C].  [G]  :/
    [a]Vedomá som [F]svojej vi[G]ny.

    No chcem byť /: čistá [a]nádoba, cez ktorú [F]preteká prameň [C]tvojich [G]vôd. :/
    Tvoja [a]nádoba cez ktorú [F]preteká prameň [C]čistých [G]vôd.
    Tvoja [a]nádoba, Krv Ba[F]ránkova už [C]prete[G]ká.

    A /: kalich mi [a]napĺňaš až po o[F]kraj.
    kalich mi [C]napĺňaš až po o[G]kraj
    kalich mi [a]napĺňaš až po o[F]kraj. Prete[C]ká.[G]   :/

/: Premeň [a]ma. Uvidím [F]Boha, premeň [C]ma, uvidím [G]Boha,
    premeň ma, [a]Ježiš, krv [F]tvoja, premeň [C]ma! :/
  [G]  Uvidím Boha.

    [a]Blahoslavení [F]čistého srdca,[G] oni [e]uvidia [A]Boha.