← späť na kategóriu

Zjednotení v Duchu

Autor: P. Scholtes - Južania, arr.: Z. Marcinová (zbor - SATB)
Kategórie: k Duchu Svätému, záver, cez rok,
1. [e]Zjednotení v Duchu, zjedno[(a)]tení s[e] ním,
    zjedno[a]tení v Duchu, zjedno[e]tení s ním.
    Prosí[a]me, by jednota bola [e]obnovená v nás.
    Aby [C]svet celý spoznal svedkov [e]Kristových [a]v nás,
    aby [e]svet celý [a]uzrel lásku [e]v nás.
2. /: Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň, :/
    budeme ľuďom hlásať radostnú zvesť nádeje,
    že náš Pán kráča s nami, že náš Pán s nami je,
    že nás všetkých nekonečne miluje!
3. /: Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet, :/
    brániť dôstojnosť ľudskú, ktorou Boh obdaril nás,
    rozvíjať dary Ducha, rozvíjať viery jas,
    šíriť lásku Krista, ktorý žije v nás.
4. /: Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet, :/
    chvála buď Ježišovi, ktorý je náš Spasiteľ,
    Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás,
    Duchu vzdajme chválu, ktorý býva v nás.