← späť na kategóriu

Gloria, gloria

Autor: J. Berthier - Taizé (zbor - SATB)
Kategórie: adorácia, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
(orig in D)
[C]Gloria, [G]gloria, [a]glori[e]a [F]Pat[C]ri et [D]Fili[G]o.
[C]Gloria, [G]gloria, [a]glori[e]a [F]Spiri[C]tui [G]Sanc[C]to.

(Sláva, sláva, sláva Otcovi i Synovi i Duchu Svätému.)