← späť na kategóriu

Prichádzame k tebe, Pane

Autor: Gen Verde, M. Šiškovič
Kategórie: úvod, cez rok,
(orig in D)
R:[C] Prichádza[d]me k tebe, [G]Pane, so srd[e]com
    plným ra[a]dosti a [C]spoločne ti [d]chceme poďa[G]kovať.
    Prichádza[d]me k tebe, [G]Pane, so srd[e]com
    plným ra[a]dosti a [C]spoločne ti [d]chceme [G]poďa[C]kovať.

1. Za dni, ktoré nám [F]dávaš,[G]  ti ďaku[C]jeme.
    Za všetky plody [F]zeme,[G]  ti ďaku[C]jeme.
   [E] A tiež za [a]prácu, [E] za radosti [a]života, [F] ti ďaku[G]jeme.
2. Za všetky tvoje slová, ti ďakujeme.
    Že si nám dal život, ti ďakujeme.
    A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, ti ďakujeme.