← späť na kategóriu

Zídení, ako rodina

Autor: S. Hampton
Kategórie: úvod, adorácia, cez rok,
[A6]Zíde[A2][A6]ako rodi[A2]na sme spolu [E]pred te[H\E]bou. [E]   [H\E]       [E\G#]
[A6]Jedno[A2]tní [A6]spievame zo srdca Kráľo[E]vi krá[H\E]ľov.

[E] Nech [E\G#]znie: [c#7]Abba, [g#7]Otče, [Amaj7]vzácny [A]si [H] pre [E]nás.  [E\G#]
[c#7]Abba, [g#7]Otče, [Amaj7]sväté [A]me[H]no [E]máš.

[A6]   = 002222   [A2]   = 002200
[E\G#]   = 422100   [Amaj7]   = 002120