← späť na kategóriu

Ubi caritas

Autor: J. Berthier - Taizé
Kategórie: cez rok, obetovanie, advent, vianoce, pôst, veľká noc, úvod, prijímanie,
[F]Ubi [C]cari[d]tas et [B]a [D]- [G]m[C]or, [F]ubi [C]cari[d]tas, [g]Deus [C]ibi [F]est.
(preklad - Kde je milosrdenstvo a láska, tam Boh prebýva.)

(akordy z Komunity Taizé nie sú autorizované)