← späť na kategóriu

Bless the Lord

Autor: J. Berthier - Taizé
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
[d]Bless the [G]Lord, my [d]soul and [B]bless God’s [C]holy [F]na[A]me.
[d]Bless the [G]Lord, my [d]soul, who [B]leads me [C]into [d]life.

(slov. verzia)
[d]Chváliť [G]Pána [d]chcem, on [B]sväté [C]meno [F][A].
[d]Chváliť [G]Pána [d]chcem, on [B]život [C]dáva [d]nám.


(akordy z Komunity Taizé nie sú autorizované)