← späť na kategóriu

On je Jahve

Autor: D. Salyn - Rieka života
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
1.[E] Kto sa nad vodami [A2]vznáša, [E] v svojich dlaniach mesiac [H]má,
   [E] každú temnotu a [A2]zlo [c#7] svetlom slnka za[H4]háňa?
   [E\G#] Komu patria výšky [A2]hôr, [E] kto je v hĺbke zeme [H\D#]tiež?
   [c#7] Kto je väčší [H]ako [A2]vesmír, [E\G#] mojej duše [A2]mile[H4]nec?[E\G#]

R:[A2] Boh Stvoriteľ - on je [c#7]Jahve.
   [H] Veľký „Ja som“ - on je [E\G#]Jahve.
   [A2] Náš pánov Pán - on je [E\G#]Jahve.[H]   [E\G#]
   [A2] Kvet Sáronu - on je [c#7]Jahve.
   [H] Spravodlivý - on je [E\G#]Jahve.
   [A2] Trojjediný - on je [c#7]Jahve.[H]
2. Kto je ten, s kým vždy som šťastný?
    Kto je ten, v kom pokoj mám?
    Kto je ten, čo poteší ma, slzy v radosť premieňa?
    Kto vždy pozná moje túžby, v mojom vnútri povstáva.
    Kto ma sýti, keď som hladný, tým, čo srdce napĺňa?
R2:[A2] Ty si svätý, neko[H]nečný[E] a na[H\D#]veky vládu [c#7]máš.[H]
   [A2] Každé koleno sa [H]skloní, tvoje meno kaž[c#7]dý vyz[H]ná.
   [A2] Zástup svätých vzdá ti [H]chválu,[E] pred tvoj [H\D#]trón sa zhromaž[c#7]dí.  [H]
   [A2] Tvoj ľud na zemi sa [H]zíde, [A2\C#] tvoje meno ohlá[H\D#]si.     [E\G#]
[E]   = 079900    [E\G#]   = 4x2400    [H\D#]   = x64447    [A2\C#]   = x42200