← späť na kategóriu

Epov Otče náš

Autor: M. Eperješi
Kategórie: prijímanie, cez rok,
(orig in G)
    [D]Otče, ktorý [A]bývaš nad na[h]mi a me[G]no máš
    nad všet[D]kými mena[A]mi,
/: [f#]príď kráľovstvo [h]snov [f#]aj s vôľou tvo[h]jou
    [G]ako v nebi, [e]tak i na ze[A]mi :/ ... (Otče náš, ...)

    [D]Chlieb, čo priná[A]šaš nám každý [h]deň, tak daj [G]nám aj dnes,
    veď [D]žijeme len [A]preň,
/: a [f#]odpusť nám vi[h]ny, tak jak to [f#]robíme i[h]ným
    a [G]zbav nás od všet[e]kého zla. A[A]men. :/