← späť na kategóriu

Bože dobrý, Otče láskavý

Autor: F. Fedor
Kategórie: obetovanie, cez rok,
(orig in A)
1. [G]Bože dobrý, [C]Otče láska[D]vý, [G]prinášame [C]ti tieto da[D]ry.
    [G]Chlieb, [C]ktorým si nás [D]obdaril, [G]víno i [C]život odda[D]ný, i život odda[G]ný.
R: Prijmi [C]od nás tieto [D]dary... od nás tieto dary; tak
    [G]prijmi [C]od nás život [D]celý... od nás život celý; tak
    [G]prijmi [C]život plný [D]snahy... život plný snahy,
    [C]ú, ten [D]život vese[G]lý... (ú-á-á, veselý.)

(záver)
    [C]živej [D]lásky a vie[G]ry, (ú-á-á, a viery,)
    [C]plný, [D]plný náde[C]jí.  [G]   (ú-á-á, nádejí.)