← späť na kategóriu

Spievajte Pánovi

Autor: Continental Singers, M. Bender
Kategórie: veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
[E]Spievajte Pánovi všetky [A]náro[E]dy, [H]chváľte ho ľudia [E]ce[H]lej [A]ze[H]me.
[E]Spievajte Pánovi všetky [A]náro[E]dy, [H]chváľte ho s rado[E]sťou.
[E]Spievajte: [A]a[E]le[A]lu[E]ja,[H] alelu[E]ja. 2x [C7]

[F]Ježiš Kristus je [B]Pán vše[F]tkých, [C]všetkých náro[F]dov. 4x

[F]Len jeden [B]Pán [C]nad nami [F]vládne, len on nám [B]spásu [C]dá.
[F]Stačí však len [B]chcieť [C]a všetko [F]dá sa, je všade [B][C]kol [F]nás. [C#7]
[F#]...

(záver): [A]Ježiš Kristus je [E]Pán vše[H]tký[F#]ch. 4x
[F#]Ježiš Kristus je [H]Pán vše[F#]tkých,