← späť na kategóriu

Klaniam sa ti vrúcne

Autor: JKS 270
Kategórie: cez rok, adorácia,
(orig in Es)
1. [C]Klaniam sa ti [F]vrú[C]cne, [G]Bože veči[C]tý,
    pod spô[C\H]sobom [a]chle[G]ba z [d]lásky [G]ukry[C]tý.
/: Srdce [e]moje [a]te[G]be [F]sa len [A]oddá[d]va,
    [G]že si [G\H]Pánom [C]je[A7]ho, [d]vďačne [G]uzná[C]va. :/

2. Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať,
    ale sluch ma učí pevnú vieru mať.
/: Verím, čo Syn Boží ustanovil nám, ten klamať
    nemôže, kto je pravda sám. :/
3. Na kríži sa skrylo samo božstvo len,
    tu i človečenstvo skryté zbožňujem.
/: V oboje ja verím, Bože vznešený, a prosím,
    čo prosil lotor skrúšený. :/