← späť na kategóriu

Veľký Pán

Autor: Rieka života
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, veľká noc, cez rok,
[A]Veľ[A\C#]ký   [D]Pán, [h7]on je [E]kráľov [C#]Kráľ,
Ježiš [f#]pánov [h7]Pán, on je[E4]nád[E]her[A][A4].