← späť na kategóriu

Je stále prítomná

Autor:
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, cez rok,
(orig in E)
Je [D]stále príto[A]mná tvoja [G][D]ska.
Radostne spieva[A]me o tvojej [G]slá[D]ve.

Nech pieseň zazvo[A]ní v každej [G]chví[D]li,
teba chválim, Pane [A]môj, ako [G]najlepšie [D]viem.