← späť na kategóriu

Stále ten istý

Autor: D. Gurbaľová
Kategórie: cez rok, úvod,
(orig in H, capo 9)
1. /:[D] Stále ten [D4]istý včera, dnes i [D]naveky.[D4] :/
Br.1: /:[e] Ja, nestáleho srdca, [f#]idem k tebe,
     nech ho [h]premeníš na srdce stále, srdce verné.:/
     Ja [e]viem - ty chceš. Ty [f#]vieš - ja chcem ti[h]ež.
     Ja [e]viem, ty dáš mi [f#]silu rád vždy, keď [h]prídem k tebe.
R1: Ja idem, Pane, [D]za tebou! Ja idem, Pane, [A]za tebou!
     K tebe, [G]Ježiš, verný [A]priateľ môj. [D]   [D4]    [D]   [D4]

    [D] Stále ten [G]istý včera, dnes i [D]naveky [G]v láske ku mne.
    [D] Stále ten [G]istý včera, dnes i [D]naveky [G]v túžbe za mnou.
    [D] Stále ten [G]istý včera, dnes i [D]naveky. [G]
Br.2: [e] Ja, nestáleho srdca, [f#]idem k tebe,
     nech ho [h]premeníš na srdce stále, srdce verné.
    [e] Ja, nestáleho srdca, [f#]idem k tebe,
     nech ho [h]premeníš na srdce stále.

R2: Ja idem, Pane, [e]za teb[A]ou! Ja idem, Pane, [D]za teb[h]ou!
     K tebe, [G]Ježiš, verný [A]priateľ môj.
     Idem [D]za tebou! Ja idem, Pane, [A]za tebou!
     K tebe, [G]Ježiš, verný [A]priateľ môj.
     K tebe, [G]Ježiš, pevná [A]skala, Bože!
     K tebe, [G]Ježiš, ktorý [A]chápeš stále. [D]  [D4]    [D]  [D4]    Idem za tebou.