← späť na kategóriu

Pre teba chceme žiť

Autor: Gen Rosso
Kategórie: obetovanie, cez rok,
1. [a] Pre teba chceme Pane [C]žiť, [a] obetujúc ti život [e]náš.
    [F] A s týmto chlebom, s týmto [D]vínom, [a] akí sme, takých prijmi [E]nás.
    [a] Pre teba chceme Pane [C]žiť, [a] zverení iba tvojmu [e]hlasu
    [F] a slobodní od vecí [D]času, [a] ísť za tebou, ty život [E]pravý.

R: [A]Pre teba [D]chceme žiť, [E] ako Má[f#]ria, [D]  tá je náš [E]ideál,
    [D] Matka milova[E]ná, [D] ona víťa[E]zí nad svetom [c#]láskou.
    [D] Chceme ti [h]život ponú[C#]knuť, kto[D]rý nám ty [A]dávaš.

2. Prosíme prijmi naše dary, obetu tebe prinášanú.
    Túžby a priania našich sŕdc, úzkosti nami prežité.
    Pre teba chceme Pane žiť, zapálení od tvojich slov
    tak s tebou prinesieme všetkým živý oheň tvojej lásky.