← späť na kategóriu

Ak sa milujeme navzájom

Autor: M. Wiesnerová
Kategórie: úvod, záver, cez rok,
(kánon)
/: [C]Ak sa milu[C\H]jeme [a]navzájom, Boh je [d]v [G]nás. :/
/: A [C]jeho [C\H]láska [a]v nás dosa[d]huje doko[G]nalosť. :/