← späť na kategóriu

Pán zastavil sa na brehu

Autor: C. Gabarain
Kategórie: záver, advent, cez rok,
1. [C]Pán [G7] zastavil sa na [C]brehu, hľadal [F]ľudí, ochotných ísť [G7]za ním
    a loviť [C]srdcia slov [G7]Božích [C]pravdou.[C7]

R: Ó, [F]Pane, aj na mňa si sa [C]pozrel,
    tvoje [d]ústa [G7] vyriekli moje [C]meno.[C7]
    Svoju [F]loďku zanechal som na [C]brehu,
    spolu [d]s tebou no[G7]vý chcem začať [C]lov.

2. Pane, úbohým som človekom, mojím venom sú ruky
    ochotné pracovať s tebou i čisté srdce.
3. Pane, chceš mať i moje dlane, môjho srdca mladistvý
    zápal, samotu duše i kvapky potu.
4. Pane, ideme spolu s tebou loviť srdcia na moriach
    ľudských do siete pravdy, života lásky.