← späť na kategóriu

Ty si Pánom

Autor: Azusa street
Kategórie: úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
[E]Ty si Pánom, (ty si Pánom), [H7]ty si Kráľom, (ty si Kráľom),
[c#]Kráľom je [A]Boh. 2x

Tak [E]pozdvihnime svoje srdcia, [H7]pozdvihnime svoje dlane,
[c#]postavme sa pred tvár Pána a velebme [A]ho. 2x