← späť na kategóriu

Vládca

Autor: R. Morgan, B. Flieding - Rieka života
Kategórie: prijímanie, záver, adorácia, cez rok, veľká noc,
[D]   [A]   [f#]   [E]   [D]
1. Každý z nás dúfa [A]v súcit a bezhraničnú [f#]lásku,
    ó, [E]Pane, zmiluj [D]sa. Každý z nás túži [A]prijímať
    milosť odpu[f#]stenia a [E]nádej spá[D]sy.[E]   [D]   [E]

R: [A]Vládca, vrchmi môže [E]hýbať,
    môj Boh je [D]najmocne[A]jší, má moc [f#]zachrániť [E]nás.
    [A]Víťaz, pôvod večnej [E]spásy,
    porazil [D]smrť, z hrobu [A]vstal, Ježiš [f#]víťazne [E]vstal.

2. Biedny som, ty ma prijímaš, všetok môj strach a pády,
    ó, Kriste zmiluj sa. Za tebou túžim kráčať,
    si moja pevná nádej, dnes sa ti dávam.
Br.:[D] Zažiar svetlom, [A] nech ťa svet vi[E]dí, [f#]spievaj!
   [D] Tebe sláva, [A] Kráľ môj víťa[E]zný, [f#]Ježiš!
   [D] Zažiar svetlom, [A] nech ťa svet vi[E]dí, [f#]spievaj!
   [D] Tebe sláva, [A] Kráľ môj víťa[E]zný,