← späť na kategóriu

Chváľ, duša moja, Hospodina

Autor: R. Čanaky (zbor - STB / SAT)
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
  [C] Chváľ, [F]duša moja, [a]Hospo[G]dina, 3x   a[F]leluja, a[G]leluja.

/:[C] Hospo[F]dina budem [a]chváliť [G]po celý svoj [C]život,
   (chváľ [F]duša moja [a]Hospo[G]dina),
  [C] svojmu [F]Bohu spievať [a]žalmy, [G]kým budem [C]žiť,
   (chváľ, [F]duša moja, [a]Hospo[G]dina). :/