← späť na kategóriu

Nehanbím sa

Autor: Tretí deň
Kategórie: záver, pôst, cez rok,
[G]   [C]   [D]   [C]
1. [e] Je mi [D]ľúto [C]dní, čo som [D]premárnil,
   [e] je mi [D]ľúto [C]dní, čo [D]mali krásne [e]byť,
    je mi [D]ľúto [C]dní, čo som [D]len tak zabil.
    [a]Viem, že čas nevrátim, [H]viem, že ho nevrá[a]tim.
    Potom si vstúpil [e]ty[D]    [A]a s tebou príchuť neba.[e]  [D]    [A]
    Ako ma premieňaš,[e]  [D]    [A] to vyspievať sa nedá.
    [a]Žiť pre staré ciele ma už [e]nebaví,
    [a]dnes žijem pre teba a [G]za tvoj kríž sa [a]nehanbím.

R: [G]Nehan[C]bím sa, nehan[D]bím za tvoj [C]kríž.
    [G]Nehan[C]bím sa, nehan[D]bím, že si ma [C]spasil, Ježiš.
    [G]Nehan[C]bím sa, že som [D]tvoj, ó, Pane.
   [F] Na kríži získal si ma,[D]  je dokona[G]né.[C]    [D]    [C]    [G]

(záver): ... je dokona[A]né.[D]   [E]   [D]   [A][D]éé[E].