← späť na kategóriu

Chlieb a víno prinášame

Autor: P. Eben
Kategórie: obetovanie, cez rok,
R: [d]Chlieb [C] a [d][C]no [d]priná[g]ša[A]me,
   [d] prijmi tie [B]dary,[F] pro[g7][a7][d]me.

1. [g]Mám prázdne [C]ruky, [C7]Pane,
   [F] že [d]skutkom [g]som [a]ich [B]nena[C]plnil,
    [g]mám ťažké [C]nohy, [C7]Pane,
   [F] k blíž[d]nemu [g]som [F]sa [B]nepri[g]blí[A]žil.
2. Mám nemé ústa, Pane,
    veď súcit svoj som nevyslovil,
    mám choré oči, Pane,
    pred biednym som ich neotvoril.
3. Mám v srdci bolesť, Pane,
    že som ťa v blížnych neobjavil,
    mám veľkú túžbu, Pane,
    bys´ láskou srdcia nám naplnil.