← späť na zoznam kategórii

detské
Ako bolo na počiatku detské, záver,
M. Rúfus, P. Varga
Aleluja šabalaba detské, úvod, prijímanie, záver, veľká noc,
autor neznámy
Boh ľúbi ma, takého aký som detské, záver, veľká noc, cez rok,
Boh nás v rukách má detské, záver, cez rok,
Boh ťa miluje detské, záver, cez rok,
Bol si tam pôst, záver, detské,
am. spirituál, krížová cesta
Budem ako strom detské, záver, cez rok,
Ch. Bowater, pr. B. Letko
Či si veľký a či malý detské, záver, cez rok,
Deti svetla detské, prijímanie, vianoce,
J. Grenčík - Skalkáči
Ja túžim dnes hľadať tvoju tvár úvod, prijímanie, cez rok, detské,
K. Lafferty - M. Wiesnerová (zbor - SA / TB / SB)
Ježiš je Víťaz úvod, prijímanie, záver, veľká noc, cez rok, detské,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová (verzia pre detský hlas)
Keby si mal detské, záver, cez rok,
autor neznámy
Keby som bol kengurou detské, poďakovanie po prijímaní, veľká noc, cez rok,
Krok sem - krok tam detské, úvod, záver, cez rok,
Kto je Pánom džungle detské, úvod, záver, cez rok,
Kto stvoril detské, záver, cez rok,
Lásku dá detské, záver, cez rok,
Malé koníky ľúbi Boh detské, úvod, záver, cez rok,
autor neznámy
Maličký detské, prijímanie, záver, pôst, cez rok,
J. Zmožek
Mama - kráľovná neba detské, záver, mariánske,
Arka Noego, pr. M. Ružičková
Milosť už prší detské, prijímanie, adorácia, veľká noc, k Duchu Svätému,
D. Ruis
Milovať budeš detské, úvod, záver,
Mobil detské, záver, pôst, cez rok,
J. Grenčík - Skalkáči
Modlitba za osamelé deti detské, záver, cez rok,
M. Rúfus, P. Varga
Modlitba za rodičov detské, záver, cez rok, iné,
M. Rúfus, P. Varga
Moje malé svetielko detské, prijímanie, záver, cez rok,
My sme deti detské, úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
Na jazere je veľká búrka detské, prijímanie, záver, cez rok,
Ocko, nebojím sa detské, záver, cez rok, iné,
Arka Noego
Pane, Bože detské, záver, cez rok,
Päť chlebov a dve rybičky detské, záver,
M. Wiesnerová, Ľ. Fulková
Pozri ako mení ma Ježiš detské, úvod, prijímanie, cez rok,
Raz, dva, tri detské, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
B. Jones - M. Wiesnerová
Si môj Pán cez rok, detské, prijímanie,
D. Ball, pr. M. Wiesnerová - Radostné srdce
Skrýša detské, cez rok, prijímanie, adorácia, pôst,
M. Wiesnerová
Slnko vyšlo je tu deň (Boží deň) detské, úvod, cez rok,
autor neznámy
Spievaj aleluja detské, úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, veľká noc,
M. Wiesnerová
Šťastie mariánske, záver, cez rok, detské,
Prešovčatá, A. Šoltýsová
Tancujem, spievam si cez rok, záver, detské, prijímanie,
M. Redman - Rieka života
Toto je deň úvod, záver, cez rok, detské,
spirituál, L. Garrett
Usmievavý svätec detské,
Arka Noego
V smelej dôvere záver, adorácia, cez rok, detské,
D. Daniels
Všetko, čo mám úvod, záver, cez rok, detské,
spirituál, O. Studenec
Aleluja 03 Aleluja, detské,
autor neznámy
Aleluja 04 Aleluja, detské,
Aleluja 05 Aleluja, veľká noc, cez rok, detské,
Tlieskané
Aleluja 07 Aleluja, detské,
Aleluja 13 Aleluja, veľká noc, cez rok, detské,
detské
Aleluja 14 Aleluja, advent, cez rok, detské,
sloviská - M. Timková, K. Naďová
Aleluja 16 Aleluja, cez rok, detské,
P. Krška
Baránok Boží 05 Baránok Boží, detské,
J. Pisarčíková, Svetielko