← späť na kategóriu

Len Boh je moja spása

Autor: J. Berthier - Taizé
Kategórie: prijímanie, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
[H]Len [e]Boh je [C]moja [G]spá[D]sa i [e]slá[a]va mo[H]ja, len [e]Boh [G\H]je   [C]mo[D]ja si[G]la.
[e]Len [C]v Bohu [G]náj[D]de [e]pokoj [a6]duša [H]moja, [e]v ňom je [a][H]dej mo[e]ja.
[a6]   = x02212

(akordy z Komunity Taizé nie sú autorizované)