← späť na kategóriu

Mojím povolaním je láska

Autor: S. Košč
Kategórie: záver, cez rok,
1. [C]Hľadám svoje [d7\C]miesto, svoje [C]povolanie hľa[F]dám,
    [C]žiadne ma nena[d]pĺňa, túžim po [G4]všet[G]kých.
    [C]Cítim, že Cirkev je [d7\C]telo a ako [C]každé te[F]lo
    má svoje [C]srdce a tým [d]srdcom ja chcem sa [G]stať.[G7]

R: Mojím [C]povolaním je [d7\C]láska, mojím [C]povolaním je [F]láska,
    mojím [Edim]povolaním je [d]darovať všetko, [e]daro[F]vať [G]se[C]ba.
2. Som iba dieťa bezmocné a slabé,
    slabosť moja však vedie, vedie ma k láske.
    Takto budem všetkým, tak sa splní môj sen,
    hľa, moje miesto a toto miesto si mi dal ty.
3. Až raz budem v nebi, chcem sa čo najskôr vrátiť späť,
    ruže Božej milosti na svet prinášať.
    Chcem vo svojom nebi robiť dobro všetkým,
    chcem z neba sa vrátiť, vrátiť na zem.
[d7\C]   = x30211    [Edim]   = xx2323