← späť na kategóriu

Náš Pán

Autor: R. Mullins
Kategórie: úvod, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
[e]Náš [C2]Pán, [C]on je [G]kráľov Kráľ, jeho [D]trón bude [e]nave[D]ky [e]stáť,
on [C2][C]všetku [G]vládu a moc, náš [a]Pán, on je [e\H]krá-[H7\D#]ľov    [e]Kráľ.