všetky piesne

Abba, Otče záver, veľká noc, cez rok, úvod,
J. Sykulski
Aj keby nekvitol fíg záver, cez rok, pôst,
M. Tóth - Tretí deň
Aj keď málo mám síl prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Aj ty si jeho brat úvod, prijímanie, cez rok, pôst, veľká noc,
J. F. Manašovský, M. Bojničan - Nitra 93
Ak sa milujeme navzájom úvod, záver, cez rok,
M. Wiesnerová
Aké to svetlo vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 42 - koleda
Ako bolo na počiatku detské, záver,
M. Rúfus, P. Varga
Aký je to svit vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 45 - koleda
Aleluja 01 Aleluja,
K. Lafferty
Aleluja 02 Aleluja, veľká noc, cez rok,
Adriel
Aleluja 03 Aleluja, detské,
autor neznámy
Aleluja 04 Aleluja, detské,
Aleluja 05 Aleluja, veľká noc, cez rok, detské,
Tlieskané
Aleluja 06 Aleluja, advent, cez rok,
Flamengo
Aleluja 07 Aleluja, detské,
Aleluja 08 Aleluja, advent, cez rok,
3/4
Aleluja 09 Aleluja, veľká noc,
pápežské - M. Milučký
Aleluja 10 Aleluja, vianoce, veľká noc, cez rok,
keltské - Carroll, Walker
Aleluja 11 Aleluja, veľká noc, cez rok,
Aleluja 12 Aleluja, veľká noc, cez rok,
C. Laverny (zbor - SATB)
Aleluja 13 Aleluja, veľká noc, cez rok, detské,
detské
Aleluja 14 Aleluja, advent, cez rok, detské,
sloviská - M. Timková, K. Naďová
Aleluja 15 Aleluja,
M. Balduzzi (zbor - ST + klavír)
Aleluja 16 Aleluja, cez rok, detské,
P. Krška
Aleluja 17 Aleluja, vianoce, cez rok,
M. Wittal - omša sv. Bonifáca (zbor - SATB)
Aleluja 18 Aleluja, advent, cez rok,
M. Hagemann - omša sv. Jána (zbor - SATB)
Aleluja šabalaba detské, úvod, prijímanie, záver, veľká noc,
autor neznámy
Aleluja, Pán je vládca náš úvod, prijímanie, záver, adorácia, veľká noc,
Aleluja, sláva úvod, prijímanie, adorácia, advent,
S. Underwood - Rieka života
Anjel iné, záver,
R. Čanaky - Kompromis
Až do konca dní prijímanie, záver, vianoce, cez rok, advent,
Carswell, Ahlstrom, Demus - pr. M. Jurika - Continental Singers
Baránok Boží 01 Baránok Boží,
autor neznámy
Baránok Boží 02 Baránok Boží,
S. Zibala
Baránok Boží 03 Baránok Boží,
D. Dudov
Baránok Boží 04 Baránok Boží,
M. Milučký (zbor - SAT)
Baránok Boží 05 Baránok Boží, detské,
J. Pisarčíková, Svetielko
Baránok Boží 06 Baránok Boží,
J. Grenčík - Agnus Dei
Baránok Boží 07 Baránok Boží,
autor neznámy
Baránok Boží 08 Baránok Boží,
Blues
Baránok Boží 09 Baránok Boží,
P. Kalata
Baránok Boží 10 Baránok Boží,
P. Krška
Bartimej záver, vianoce, cez rok,
D. Tencer - Kapucíni
Bartimej - Zmiluj sa adorácia, pôst,
P. Milenky (zbor - TTBB)
Benedictus liturgia hodín,
nerytmické
Blahoslavení čistého srdca cez rok, záver, pôst,
D. Gurbaľová
Blahoslavení milosrdní prijímanie, záver, cez rok, veľká noc,
J. Blycharz, pr. V. Juríčková - Hymna Krakov 2016
Blatom a tŕním prijímanie, záver, pôst,
J. Hrubý - Učedníci, arr.: Barbora Brosová Lipková (zbor - SATB)
Blatom a tŕním pôst, prijímanie, záver,
J. Hrubý - Učedníci
Bless the Lord poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Boh - Láska prijímanie, záver, cez rok,
M. Milučký (zbor - SAB)
Boh je láska úvod, záver, cez rok,
The Continental Singers (kánon)
Boh je láska úvod, záver, cez rok,
The Continental Singers
Boh je tak blízko nás prijímanie, záver, vianoce,
Boh ľúbi ma, takého aký som detské, záver, veľká noc, cez rok,
Boh nás v rukách má detské, záver, cez rok,
Boh ťa miluje detské, záver, cez rok,
Boh, ktorý planie k Duchu Svätému, adorácia, veľká noc,
B. Živčák - Rieka života
Bohatý stal sa chudobným pôst, prijímanie, vianoce,
M. Šiškovič
Bohu chvála nekonečná poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia,
A. Fleury - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Bol si tam pôst, záver, detské,
am. spirituál, krížová cesta
Bol som to ja pôst, záver, adorácia,
Acharai
Bože dobrý, Otče láskavý obetovanie, cez rok,
F. Fedor
Bože Otče, teraz vidím poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
I. Smale
Bože, obetujem obetovanie, cez rok,
M. Giombini, arr.: Barbora Brosová Lipková (zbor - SAT)
Bože, obetujem obetovanie, cez rok,
M. Giombini (zbor - STB)
Bože, Otče náš veľká noc, poďakovanie po prijímaní, cez rok, záver,
B. L. Mills, J. Nagajová, arr.: Monika Juhásová (zbor - SATB)
Boží hlas úvod, cez rok, advent,
M. Jeseňák - New Project
Božia láska je tak krásna úvod, záver, vianoce, cez rok,
E. Voskárová
Božia láska, príď prijímanie, advent, cez rok, k Duchu Svätému,
G. Kendrick
Buď vôľa tvoja záver, cez rok,
P. Križian - Krížik
Budem ako strom detské, záver, cez rok,
Ch. Bowater, pr. B. Letko
Budem spievať prijímanie, záver, veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Budeme slúžiť cez rok, veľká noc, záver,
M.Tóth - Tretí deň
Buďme všetci potešení vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
JKS 37 - koleda
Búvaj, dieťa krásne vianoce, záver,
JKS 39 - koleda
Byť bláznom záver, cez rok,
K. Lafférsová - Stagg
Čakajú ťa nástrahy mariánske, záver, cez rok,
Š. Gužík
Čakajú ťa nástrahy záver, mariánske, cez rok,
Š. Gužík (zbor - SATB)
Cestou s nami záver, pôst, cez rok,
autor neznámy (zbor - SSAB)
Chcem vojsť do tvojich brán úvod, cez rok, veľká noc,
L. von Brethorst
Chceme spievať veľká noc, úvod, prijímanie, záver,
J. Rodáková, M. Wiesnerová - Radostné srdce
Chlieb a víno prinášame obetovanie, cez rok,
P. Eben
Chlieb života - Na oltár pozerám prijímanie, cez rok,
M. Novotný
Chváľ, duša moja, Hospodina poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
R. Čanaky (zbor - STB / SAT)
Chváľ, Pána, chváľ úvod, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Chvála ti, Kriste Aleluja,
v pôste
Chválim ťa, Ježiš prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
B. Letko
Chválu ti vzdám poďakovanie po prijímaní,
A. Fleury - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Či si veľký a či malý detské, záver, cez rok,
Čo mám robiť, Pane? záver, pôst,
M. Fedoráková - Križiaci
Čo ti dáme? vianoce, obetovanie,
M. Šiškovič - Južania
Da mihi animas k svätcom, záver,
R. Flamík
Daj Boh šťastia tejto zemi vianoce, záver,
koleda
Daj mi, Pane, duše k svätcom, záver,
P. Dzivý, J. Ždiľa
Dávam všetko obetovanie, pôst, cez rok,
M. James - Rieka života
Desaťtisíc príbehov záver, cez rok,
F. Fedor
Deti svetla detské, prijímanie, vianoce,
J. Grenčík - Skalkáči
Dnes (Teraz ja a môj dom) úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
B. Doerksen, S. Gage - Rieka života
Dnes pred tvárou Pána úvod, cez rok, pôst, záver, advent,
B. Hudson (zbor - ST)
Dnes zažiari nad nami svetlo vianoce, úvod,
M. Šiškovič, Južania
Dnešný deň sa radujme vianoce, úvod, obetovanie,
JKS 48 - koleda
Do hory, do lesa, valasi vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
JKS 51 - koleda
Do mesta Betlema vianoce, úvod, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
JKS 52 - koleda
Dobrá novina vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
JKS 49 - koleda
Dobre je nám tu s tebou úvod, cez rok, veľká noc,
M. Milučký
Dobrorečíme ti, Bože obetovanie, cez rok,
F. Schmiester (zbor - SATB)
Dobrý Pastier sa narodil vianoce, obetovanie,
JKS 50 - koleda
Dôveruj cez rok, záver, adorácia,
D. Gurbaľová
Drž ma bližšie úvod, záver, cez rok,
N. a T. Richards - Rieka života
Duch nášho Pána záver, cez rok,
J. M. Talbot (zbor - SATB)
Duchu Svätý, príď k Duchu Svätému, adorácia,
autor neznámy - Rieka života
Duchu Svätý, príď k nám k Duchu Svätému,
T. Coelho
Duchu Svätý, volám príď k Duchu Svätému, adorácia,
E. Szymczykowska
Duša moja, oslavuj Pána úvod, záver, veľká noc, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
autor neznámy / arr.:Zuzana Marcinová (zbor SMATB) / upr.: Barbora Brosová Lipková
Effetha záver, cez rok,
E. Žilineková, M. Husovský - Felice
El Shaddai úvod, prijímanie, vianoce,
M. Card, J. Thompson - M. Wiesnerová
Emanuel záver, vianoce, veľká noc, cez rok,
M. Brusati - pr. M. Michelčík - Hymna 2000
Epov Otče náš prijímanie, cez rok,
M. Eperješi
František - Jedny šaty, nohy bosé k svätcom, úvod, záver,
R. Mazíková
Getsemany pôst,
Holík, D. Kalna - Salco
Gloria, gloria adorácia, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
J. Berthier - Taizé (zbor - SATB)
Golgotské víťazstvo pôst,
R. Čanaky
Hľa, zástup zboru anjelského vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
JKS 54 - koleda
Hladný prijímanie, advent, cez rok, k Duchu Svätému,
K. Scott - Rieka života
Hosana - Zástup spieva pôst, záver,
O. Studenec (zbor - SATB)
Hosana na výsosti iné, úvod, záver,
C. Tuttle - palmový sprievod
Hymna púte zaľúbených iné, záver,
M. Oravcová, B. Letko
Hymny liturgia hodín,
nerytmické
Hymny 1 liturgia hodín,
rytmické
Hymny 2 liturgia hodín,
rytmické
Hymny 3 liturgia hodín,
rytmické
Hymny 4 liturgia hodín,
rytmické
Imanuel úvod, prijímanie, záver, vianoce,
R. Čanaky, Kompromis
Ja to viem poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
sr. Eliška Bielková
Ja túžim dnes hľadať tvoju tvár úvod, prijímanie, cez rok, detské,
K. Lafferty - M. Wiesnerová (zbor - SA / TB / SB)
Jasnou rečou hovorí pôst, záver,
A. Ficiková - Južania
Je krásne ísť úvod, poďakovanie po prijímaní,
Gen Rosso - Južania
Je stále prítomná poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Je to krv prijímanie, pôst,
M. Christ - pr. M. Wiesnerová
Je to zázrak pôst, cez rok, prijímanie,
M. Milučký (zbor - SAT)
Jedine láska úvod, prijímanie, vianoce,
Š. Samselyová
Jedine s láskou záver, cez rok,
R. Čanaky
Jednej noci prijímanie, záver, pôst,
Jedno srdce, jedna duša úvod, záver, cez rok,
K. Mikulčík - KONGO
Jesus Christ, you are my life veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
M. Frisina, V. Rendeková
Ježiš je Víťaz úvod, prijímanie, záver, veľká noc, cez rok, detské,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová (verzia pre detský hlas)
Ježiš je Víťaz veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová
Ježiš Kristus je Pánom veľká noc, úvod, záver, adorácia,
autor neznámy
Ježiš môj pôst, obetovanie,
M. Redman - Rieka života
Ježiš na kríži pôst, prijímanie, záver,
R. Čanaky - Kompromis
Ježiš žije veľká noc, úvod, záver,
spirituál, arr.: Dušan Bill (zbor - SATB)
Ježiš, dávno to už viem záver, pôst,
BCC Worship
Ježiš, Ježiš, len tebe sa klaniam poďakovanie po prijímaní, adorácia,
G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Ježiš, ty si ma poznal záver, pôst, cez rok,
M. Wiesnerová
Ježiš, ty si môj Ježiš záver, cez rok,
spirituál
Ježiš, ty si skalou prijímanie, cez rok,
P. Kalous
Ježiš, viem, že obdaríš adorácia, k Duchu Svätému,
C. Blanchard - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Ježišu Kráľu prijímanie, cez rok,
JKS 498
Ježišu ukrižovaný pôst, adorácia, záver,
J. Černý
K tebe, Pane, volám záver, pôst,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Každý deň je veľký dar obetovanie, cez rok,
P. Štefčík
Keby si mal detské, záver, cez rok,
autor neznámy
Keby som bol kengurou detské, poďakovanie po prijímaní, veľká noc, cez rok,
Keď sa raz Pán úvod, záver, advent,
spirituál, Južania
Keď ťa Kristus volá prijímanie, záver, cez rok,
P. Žaloudek, O. Tkáč - Kapucíni
Kedy pochopím záver, pôst,
P. Milenky
Klaniam sa ti vrúcne cez rok, adorácia,
JKS 270
Konaj svoje dielo k Duchu Svätému,
ESPÉ
Kráčam pred oltár obetovanie, cez rok,
Kristus - živý chlieb obetovanie, veľká noc, cez rok,
Gen Verde - pr. D. Kubka, E. Kelbel
Kríž je znakom spásy pôst, prijímanie, záver, cez rok,
R. Lačný
Kríza záver, pôst,
F. Tkáč, E. Žilineková - Kapucíni
Krok sem - krok tam detské, úvod, záver, cez rok,
Kto je Pánom džungle detské, úvod, záver, cez rok,
Kto je pre mňa Ježiš prijímanie, cez rok,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Kto si, kto som prijímanie, záver, cez rok,
Janais
Kto stvoril detské, záver, cez rok,
Ku komu pôjdem prijímanie, cez rok,
M. Lipovský - Timothy
Kvapky záver, advent, cez rok,
M. Fedoráková - Križiaci
Láska, čo nie je milovaná pôst, prijímanie,
O. Tkáč - Kapucíni
Láskavá Panna (Mária, Pomocnica kresťanov) mariánske, záver, cez rok,
B. Sánchez
Lásku dá detské, záver, cez rok,
Laudate Dominum poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Laudate omnes gentes poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Len Boh je moja spása prijímanie, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Len náš Pán záver, cez rok,
J. Hrubý - Učedníci
Len s láskou (Keď trpíš) pôst, záver,
Gen Rosso - M. Šiškovič
Len v tvojom náručí poďakovanie po prijímaní, adorácia,
J.-F. Léost - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Loretánske litánie mariánske,
litánie
Luce di veritá úvod, prijímanie, k Duchu Svätému,
Becchimanzi, Scordari
Magnificat mariánske, poďakovanie po prijímaní, advent, vianoce, veľká noc, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Magnificat liturgia hodín,
nerytmické
Malé koníky ľúbi Boh detské, úvod, záver, cez rok,
autor neznámy
Maličký detské, prijímanie, záver, pôst, cez rok,
J. Zmožek
Mám radosť záver, cez rok,
M. Bender
Mama - kráľovná neba detské, záver, mariánske,
Arka Noego, pr. M. Ružičková
Manželská iné,
M. Martinek
Marana tha! úvod, prijímanie, advent,
K. Ballestrem, pr. A. Akimjak
Mária mariánske, záver, pôst, cez rok,
P. Križian - Krížik
Mária mariánske, záver, advent, cez rok,
S. Kaščáková, P. Milenky
Mária, Mária, ty chráň mariánske, záver, cez rok,
Ľ. Čekovská
Mária, Matka mariánske, záver, advent,
O. Tkáč - Kapucíni
Mária, Matka bolestná mariánske, záver, pôst, cez rok,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Mária, Matka Kristova mariánske, záver, cez rok,
P. Smolka, G. Mišura, arr.: B. Brosová Lipková (zbor SMATB / SMA)
Mária, Matka, ochrankyňa naša mariánske, záver, cez rok,
Mária, plná milosti mariánske, záver, pôst,
F. Fedor
Márnotratný syn záver, pôst, prijímanie,
M. Juhásová (zbor - SATB)
Máš záver, cez rok,
Ľ. Kútnik - Kéfas
Máš meno Svätý poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, cez rok,
B. Doerksen - Rieka života
Máš v duši pieseň mariánske, záver, advent, pôst,
J. Hrubý - Učedníci
Matka bez poškrvny mariánske, úvod, záver, advent,
Magda Aniol (zbor - SA)
Mesto spí - Pieseň o prijatí vianoce, úvod, záver,
O. Štyrák - Tvrdošanci
Milosť už prší detské, prijímanie, adorácia, veľká noc, k Duchu Svätému,
D. Ruis
Milovať budeš detské, úvod, záver,
Milujem Máriu mariánske, záver, cez rok,
The Continentals Singers, M. Smoleňová
Mnohokrát záver, cez rok,
M. Jeseňák - New Project
Mobil detské, záver, pôst, cez rok,
J. Grenčík - Skalkáči
Mocne sa ma dotkni k Duchu Svätému, úvod, prijímanie,
M. Irsák - K:MUSIC
Modlitba za osamelé deti detské, záver, cez rok,
M. Rúfus, P. Varga
Modlitba za rodičov detské, záver, cez rok, iné,
M. Rúfus, P. Varga
Modlitby záver, adorácia, cez rok,
M. Juhásová - Južania
Môj Boh, vďaka tebe dýcham prijímanie, záver, cez rok,
M. Ewing
Môj Ježiš, si spásou prijímanie, záver, veľká noc, cez rok,
D. Zschech - Rieka života
Môj Pán mariánske, záver,
M. Dečová
Môj Pán adorácia, veľká noc, cez rok, záver,
F. Gallio
Moja múdrosť prijímanie, adorácia,
J. Berthier - Taizé
Moja sila a chvála je Pán prijímanie, záver, veľká noc, cez rok,
Moje malé svetielko detské, prijímanie, záver, cez rok,
Mojím povolaním je láska záver, cez rok,
S. Košč
My sme deti detské, úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
Na jazere je veľká búrka detské, prijímanie, záver, cez rok,
Na kolenou adorácia, k Duchu Svätému,
P. Tošovský
Na slame, na sene vianoce, úvod,
K. Hatiar (zbor ST)
Na stole spásy obetovanie, cez rok,
P. Veselský
Na zem padol sivý tieň pôst, úvod, záver,
J. Hrubý - Učedníci
Nad celou zemou záver, advent, cez rok, prijímanie,
B. Brown - Rieka života
Nad hlavou slnko k svätcom, záver,
F. Fedor
Nádej svitania úvod, prijímanie, záver,
J. Cändido, pr. Tomáš Hudák - Hymna Rio 2013
Nádej svitania úvod, prijímanie, záver,
J. Cändid, pr. Tomáš Hudák, arr.: J. Vrábeľ (zbor - SSATB) - Hymna Rio 2013
Nádejou odvekou vianoce, prijímanie,
M. Šibíková - Križiaci
Nádherný Boh prijímanie, záver, cez rok,
T. Hughes, pr. J. Novák
Nádherný svätý záver, cez rok,
S. Martausová
Naplň ma Duchom svojím k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
M. Otřísal
Narodil sa Kristus Pán vianoce, úvod,
JKS 44 - koleda
Náš Boh poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Ch. Tomlin - ESPÉ
Náš Boh je Láska úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Náš Boh je Láska poďakovanie po prijímaní,
P. Schneider - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Náš Pán úvod, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Mullins
Našiel som cestu do radosti veľká noc,
S. Kráľ
Nebadaný vianoce, úvod, prijímanie,
M. Šibíková - Križiaci
Nebesia ti rozpovedia - Ž 19 cez rok, úvod,
M. Wiesnerová - Radostné srdce
Nebo sa sklonilo k zemi vianoce, obetovanie, prijímanie,
hudba M. Jeseňák - Butterfly
Nech sa stane mariánske, záver, vianoce,
M. Fedoráková - Križiaci
Nech ten chrám - Chválospev úvod, prijímanie, veľká noc,
M. Šiškovič, M. Juhásová, I. Matyášová (zbor - SMATB)
Nech tvoj Duch preteká úvod, adorácia, k Duchu Svätému,
A. Kentošová - Jordán
Nehanbím sa záver, pôst, cez rok,
Tretí deň
Neopustíš záver, poďakovanie po prijímaní, adorácia,
M. Redman
Nesieme, Pane, chlieb a víno obetovanie, cez rok,
J. Černý
Netráp sa márne - Nada te turbe prijímanie, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Nežná mariánske, záver, pôst,
R. Flamík
Nežne zlomený pôst,
J. Riddle - Rieka života
Nikto ma nemôže poďakovanie po prijímaní, cez rok,
Tretí deň
Ó, chýr preblahý vianoce, obetovanie, prijímanie,
JKS 66 - koleda
Ó, láska, nádej, spása prijímanie, pôst,
JKS 278
Obeta obetovanie, pôst, cez rok,
M. Jeseňák - New Project
Ochranca prijímanie, záver, pôst, cez rok,
R. Čanaky
Ocko, nebojím sa detské, záver, cez rok, iné,
Arka Noego
On je Jahve poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
D. Salyn - Rieka života
On vstal z mŕtvych veľká noc, úvod,
Ch. Rolinson
Otče náš 01 Otče náš,
P. Krška
Otče náš 02 Otče náš,
Otče náš 03 Otče náš,
M. Milučký
Otče náš 04 Otče náš,
O. Hlaváč
Otče náš 05 Otče náš,
P. Kalata
Otče náš 06 Otče náš,
J. Hort
Otče náš 07 Otče náš,
P. Krška
Otvárajme, už je tu Pán úvod, prijímanie, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Fornaiser - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Otvárajte brány advent, úvod,
spirituál
Otvor mi oči Duch Svätý k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
M. W. Smith
Pán hoden chvál prijímanie, pôst,
D. a N. Fellingham - Rieka života
Pán je so mnou (Ty si, Pane) prijímanie, adorácia, cez rok,
F. Tkáč - Kapucíni
Pán pokoj prináša záver, cez rok,
M. Šmilňák
Pán veľkú svadbu chystá úvod, cez rok,
autor neznámy
Pán zastavil sa na brehu záver, advent, cez rok,
C. Gabarain
Pane náš, prijmi dar obetovanie, cez rok,
Pane, Bože detské, záver, cez rok,
Pane, málo mám ťa rád obetovanie, cez rok,
M. O´Shields - The Continental Singers
Pane, som tak rád úvod, cez rok,
zb. Chváľte Pána Ježiša - Južania
Pane, som tak veľmi rád prijímanie, pôst, cez rok,
R. Pounds
Pane, vždy, keď tvoju úvod, prijímanie, cez rok,
W. Perrin, C. Perrin
Pane, vždy, keď tvoju úvod, prijímanie, cez rok,
W. Perrin, C. Perrin, arr. Barbora Brosová Lipková (zbor - SATB)
Pane, zmiluj sa 01-1 Pane, zmiluj sa,
S. Zibala (spev + organ)
Pane, zmiluj sa 01-2 Pane, zmiluj sa,
S. Zibala - arr. P. Krška (solo + zbor - SATB)
Pane, zmiluj sa 02 Pane, zmiluj sa,
autor neznámy
Pane, zmiluj sa 03 Pane, zmiluj sa,
Střípky - arr.: P. Krška (zbor - SATB)
Pane, zmiluj sa 04 Pane, zmiluj sa,
autor neznámy
Pane, zmiluj sa 05 Pane, zmiluj sa,
M. Milučký (zbor - SB)
Pane, zmiluj sa 06 Pane, zmiluj sa,
autor neznámy
Pane, zmiluj sa 07 Pane, zmiluj sa,
M. Laceková
Pane, zmiluj sa 08 Pane, zmiluj sa,
s. Katerína
Pane, zmiluj sa 09 Pane, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa 10 Pane, zmiluj sa,
P. Krška
Pane, zmiluj sa 11 Pane, zmiluj sa,
P. Krška
Pane, zmiluj sa 12 Pane, zmiluj sa,
M. Wittal - omša sv. Bonifáca (zbor SATB)
Pane, zmiluj sa 13 Pane, zmiluj sa,
M. Hagemann - omša sv. Jána (zbor - SATB)
Pane, zmiluj sa 14 Pane, zmiluj sa,
M. Hlava - moravské
Pane, zošli svojho Ducha k Duchu Svätému,
B. Letko
Pastieri, pastieri vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 68 - koleda
Päť chlebov a dve rybičky detské, záver,
M. Wiesnerová, Ľ. Fulková
Pieseň chvály úvod, cez rok, poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia,
M. Tóth - Tretí deň
Pieseň stratených synov vianoce, záver,
Tublatanka
Po ceste kráčal pôst, úvod, záver,
spirituál (SATB)
Poď a vzdaj vďaku Pánu cez rok, poďakovanie po prijímaní,
spirituál, T. Horváthová
Pod tvojim krížom pôst, adorácia,
J. Černý
Pod tvojím krížom pôst, adorácia,
J. Černý, arr.: M. Dečová (zbor - SATB)
Poď, teraz je čas úvod, cez rok,
B. Doerksen - Rieka života
Poďme spolu do Betlema vianoce, záver,
česká koleda
Povedzte nám vianoce, záver,
JKS 76 - koleda
Požehnanie sv. Františka úvod, záver, iné,
T. Torkoš - Jerichové trúby
Poznáš ma záver, pôst,
R. Flamík - Saleziáni
Pozri ako mení ma Ježiš detské, úvod, prijímanie, cez rok,
Praise pôst, cez rok,
R. Čanaky - Kompromis
Pre teba chceme žiť obetovanie, cez rok,
Gen Rosso
Prečo mlčíš, Pane? pôst, záver,
M. Rejchrt, pr. J. Nagajová
Pred tebou sa vzdám úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Prehltnutý záver, pôst, cez rok,
M. Fedoráková - Križiaci
Premeň ma obetovanie, cez rok,
M. Juhásová (sólo + zbor - SATB)
Presvjataja Mati mariánske, záver, vianoce,
Trinity Group
Prichádza kráľ slávy úvod, prijímanie, cez rok,
B. Fraser
Prichádzame k tebe, Pane úvod, cez rok,
Gen Verde, M. Šiškovič
Príď - Dotkni sa ma prosím prijímanie, advent, cez rok,
Acharai
Príď k nám úvod, advent,
spirituál
Príď už, príď, Duchu Stvoriteľu k Duchu Svätému, úvod,
M. Rejchrt
Príď, Svätý Duch k Duchu Svätému,
P. a V. Mugnier
Prijmi tieto naše dary obetovanie, cez rok,
A. L. Weber - Južania
Prijmi, Pane, obetu obetovanie, cez rok,
R. Ortolani - Južania
Pripravte cestu Pánovi úvod, advent,
M. Cvachová, M. Jeseňák - Butterfly (zbor - SAB)
Prišiel na zem prijímanie, záver, pôst,
zb. CHPJ - Južania
Prišli sme ťa vzývať poďakovanie po prijímaní, adorácia,
T. Hughes
Prítomnosť adorácia, cez rok,
ESPÉ
Privítajme Pána úvod, cez rok,
M. Tóth - Tretí deň
Prosím, nepýtaj sa ma záver, cez rok,
F. Tkáč - Kapucíni
Prosíme ťa, Bože záver, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Rád spievam, Bože mariánske, poďakovanie po prijímaní, záver, advent, vianoce, pôst, veľká noc, cez rok,
G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Raz, dva, tri detské, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
B. Jones - M. Wiesnerová
Rozhodol som sa záver, pôst,
spirituál
Rozžíhá Maria svíce v nás mariánske, záver, advent, vianoce,
B. Fliedr
S láskou Kristovou úvod, veľká noc,
A. Grant, M. W. Smith - pr. M.Wiesnerová
S Petrom a Ondrejom úvod, prijímanie, cez rok, k svätcom, veľká noc,
P. Jančík
S pokorou vchádzam úvod, cez rok, pôst,
Cvachová, Jeseňák / Tomaščíková - Butterfly
S tebou, Pane, je nám fajn úvod, záver, cez rok, pôst,
autor neznámy
Salve, don Bosco santo úvod, záver, k svätcom,
B. Sánchez, arr.: Barbora Brosová Lipková (zbor SAATB)
Salve, don Bosco santo k svätcom, záver, úvod,
B. Sánchez
Salve, Regina mariánske, záver,
Gen Verde (zbor - SATB)
Samaritán - Ty poznáš každý môj ston záver, cez rok,
M. Chanáth - Chairé
Santo Spirito k Duchu Svätému,
Vigo, Napoli
Si Láska prijímanie, záver,
M. Jeseňák - Butterfly
Si môj chrám cez rok, záver,
D. Gurbaľová
Si môj Pán cez rok, detské, prijímanie,
D. Ball, pr. M. Wiesnerová - Radostné srdce
Si mojou skrýšou prijímanie, cez rok,
M. Lipovský - Timothy
Si skrytý záver, cez rok,
M. Dečová - Impro (zbor - SSATB)
Si večný Boh poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
M. Tóth - Tretí deň
Síl nám pribúda poďakovanie po prijímaní, advent,
B. Brown, K. Riley - Rieka života
Silu mi dávaš záver, pôst, cez rok,
M. Juhásová - Južania
Skrýša detské, cez rok, prijímanie, adorácia, pôst,
M. Wiesnerová
Sláva Bohu 1 Sláva Bohu,
P. Krška
Sláva Bohu 2 Sláva Bohu,
P. Krška
Sláva Bohu 3 Sláva Bohu,
Katarína vl. - LS1 - sólo
Sláva Bohu 3 Sláva Bohu,
Katarína vl. - LS1 - (zbor - SATB)
Sláva Bohu 4 Sláva Bohu,
M. Wittal - sólo
Sláva Bohu 4 Sláva Bohu,
M. Wittal - omša sv. Bonifáca (zbor - SATB + SATB)
Sláva ti a chvála Aleluja,
v pôste
Slnko Kristovej lásky úvod, k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
M. Kocholatý
Slnko náš brat cez rok, úvod, záver, k Duchu Svätému,
Donovan
Slnko vyšlo je tu deň (Boží deň) detské, úvod, cez rok,
autor neznámy
Sme mládež, ktorá vie k svätcom, záver,
Sme tvoje dietky úvod, cez rok,
R. Čanaky - Kompromis
Sme z rôznych strán úvod, cez rok,
J. Bezák, Z. Matejovičová
Som strápený záver, pôst, cez rok,
P. Veselský - Butterfly
Spasenie môj Pán mi dal záver, veľká noc, cez rok,
M. Tóth - Tretí deň
Spievaj aleluja detské, úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, veľká noc,
M. Wiesnerová
Spievaj Pánovi adorácia, veľká noc, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
(J. Berthier) (zbor - SATB)
Spievajme novú pieseň úvod, veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Spievajte Pánovi veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
Continental Singers, M. Bender
Spievam tebe, môj Kráľ poďakovanie po prijímaní, záver, pôst,
P. Veselský - Stagg
Srdce pôst, prijímanie, adorácia,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Srdce chvály úvod, prijímanie, cez rok,
M. Redman - Rieka života
Stále ten istý cez rok, úvod,
D. Gurbaľová
Šťastie mariánske, záver, cez rok, detské,
Prešovčatá, A. Šoltýsová
Šťastie, zdravie vianoce, záver,
česká koleda
Stáť smiem úvod, záver, pôst,
J. Houston - ESPÉ
Stojíme pred tvárou úvod, veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Stopy v snehu vianoce, záver, advent,
F. Fedor
Stretnúť sa s ľuďmi záver, cez rok,
spirituál, D. Tencer
Stretol ma dnes Pán poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
Studnica moja cez rok, prijímanie, adorácia,
D. Gurbaľová
Súcit nekonečný obetovanie, prijímanie, záver, pôst,
K. Scott - Rieka života
Svadobná iné, úvod, záver,
M. Dunajovec - Jerichové trúby
Svätá radosť úvod, záver, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Svätý - Gen Rosso iné, úvod,
na palmový sprievod
Svätý - Svätý, svätý, svätý Pán iné, úvod,
Peter Scholtes
Svätý - Talbot iné, úvod, prijímanie, adorácia,
J.M. Talbot, arr.: M. Juhásová (zbor - SATB)
Svätý 01 Svätý,
P. Joščáková
Svätý 02 Svätý,
M. Milučký
Svätý 03 Svätý,
autor neznámy
Svätý 04 Svätý,
autor neznámy
Svätý 05 Svätý,
S. Zibala
Svätý 06 Svätý,
P. Krška
Svätý 07 Svätý,
P. Krška
Svätý 08 Svätý,
J. Grenčík
Svätý 09 Svätý,
A., L. Trtalové
Svet sa nás týka - Sme ako vánok iné, záver, advent, cez rok,
R. Čanaky, FBI - deň rodín
Svet sníva vianoce, záver,
M. Šiškovič - Južania
Svetlo záver,
P. Križian - Krížik
Svetlo záver, cez rok,
Christiansen, Loes (zbor - SATB)
Svetlo sveta záver, vianoce, cez rok,
R. Lebel - Hymna 2002
Svieť nám úvod, prijímanie, cez rok, vianoce,
Miro Tóth - Tretí deň
Svitá mariánske, záver, pôst,
J. Hrubý - Učedníci
Svojmu Bohu úvod, záver, veľká noc,
F. Koerber - Rieka života
Tak ako dážď a či rosa záver, advent,
Gen Verde
Tak preber sa veľká noc, prijímanie,
autor neznámy - UPC BA
Tak prijímaš - Ticho v skromnej mariánske, záver, advent,
K. Haburajová / arr.: M.Juhásová (zbor - SATB)
Tam, tam pred tvoju svätú tvár adorácia, cez rok, pôst,
A. Ficiková - Južania
Tancujem, spievam si cez rok, záver, detské, prijímanie,
M. Redman - Rieka života
Táto pieseň patrí tebe, Mária mariánske, záver, cez rok,
Teba ctím prijímanie, cez rok,
ESPÉ
Tebe patrí chvála poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
Tebe žijem, Ježiš môj prijímanie, cez rok,
JKS 288 - Slnovrat
Temnota padá cez rok, záver, adorácia, vianoce,
ESPÉ
Tichá noc vianoce, záver,
JKS 88 - F. Gruber
Toto je deň úvod, záver, cez rok, detské,
spirituál, L. Garrett
Toto je deň, ktorý dal nám Pán úvod, poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
R. Shelton, pr. M. Tóth
Toto je deň, ktorý dal nám Pán úvod, záver, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Shelton, pr. M. Tóth (zbor SATB)
Toto sú dni Eliáša úvod, záver, advent,
R. Mark - Rieka života
Toto všetko o tebe je pôst,
M. Lipovský - Timothy
Tu sme úvod, prijímanie, cez rok,
Tretí deň
Turínskymi ulicami k svätcom, úvod, záver,
B. Fliedr
Túžba prijímanie, adorácia, cez rok,
M. Marcinková, M. Husovský - Felice
Túžim priniesť na oltár obetovanie, veľká noc, cez rok,
M. Redman, pr. R. Čanaky
Túžim rásť prijímanie, záver, cez rok,
ESPÉ
Tvoj hlas v nás úvod, záver, prijímanie, cez rok,
K.Kováčová, M.Cvachová, M.Jeseňák - Festa 2002
Tvoj ľud úvod, cez rok,
zb. Chváľte Pána Ježiša
Ty ma nesieš sám úvod, záver, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Ty mi dávaš nohy jeleníc záver, veľká noc, cez rok,
M. Lipovský - Timothy
Ty si mi radosť dal záver, cez rok,
P. Morgan, S. Rinaldy - B. Letko, priatelia z Lamača
Ty si môj Pán prijímanie, adorácia, pôst, cez rok,
B. Letko
Ty si môj pastier prijímanie, adorácia, cez rok,
S. Kráľ - Matuzalem
Ty si mojou láskou prijímanie, záver, adorácia, veľká noc,
Doerksen, Brown - Rieka života
Ty si najvyšší k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
autor neznámy
Ty si Pánom úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
Azusa street
Ty si Pánom mojich dní záver, cez rok,
J. Hrubovčák - Tretí deň
Ty si si ma vyvolil cez rok, záver,
D. Gurbaľová
Ty to vieš záver, cez rok,
spirituál, Ursus singers (zbor - SATB)
Ubi caritas cez rok, obetovanie, advent, vianoce, pôst, veľká noc, úvod, prijímanie,
J. Berthier - Taizé
Učeníci záver, cez rok, k svätcom,
J. Hrubý - Učedníci
Umenie života záver, cez rok,
M. Groma - Salco
Usmievavý svätec detské,
Arka Noego
Úžasný Pán (Tmou svetlo svieti) prijímanie, záver, cez rok,
M. Smith, S. Garrard, pr. B.Letko
V smelej dôvere záver, adorácia, cez rok, detské,
D. Daniels
Vďaka obetovanie, cez rok,
Kapucíni a Stanley
Vďaka ti, Mária mariánske, záver, pôst,
M. Bender - Salco
Vďaka, Ježiš záver, cez rok,
R. Čanaky
Vedú ťa v putách pôst, záver,
M. Dečová - krížová cesta
Velebí s radosťou duša moja mariánske, poďakovanie po prijímaní, advent, veľká noc, cez rok,
Gen Verde - Južania
Velebiť ťa budem, Pane poďakovanie po prijímaní, adorácia,
R. Čanaky
Veľký Pán poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, veľká noc, cez rok,
Rieka života
Veni k Duchu Svätému, úvod, cez rok,
M. Dečová - IMPRO (zbor - SATB)
Veni Sancte Spiritus úvod, adorácia, cez rok, k Duchu Svätému,
J. Berthier - Taizé
Verím v Boha 1 Verím v Boha,
P. Krška
Verím v Boha 2 Verím v Boha,
P. Krška
Via lucis veľká noc,
cesta svetla
Viem, že môj Pán živý je veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Vínny kmeň obetovanie, pôst,
B. Fliedr
Vínny kmeň - Prijmi obetovanie, pôst,
B. Fliedr - verzia Južania
Vínom a chlebom ťa vítam (Premena) obetovanie, veľká noc, cez rok,
O. Štyrák - Impro
Víťaz veľká noc, úvod, záver,
ESPÉ
Vládca prijímanie, záver, adorácia, cez rok, veľká noc,
R. Morgan, B. Flieding - Rieka života
Všemocný poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Všetko ti dám obetovanie, cez rok,
S. Demská, F. Tkáč
Všetko v tebe mám záver, cez rok,
M. Jeseňák - New Project
Všetko, čo mám úvod, záver, cez rok, detské,
spirituál, O. Studenec
Všetky národy, chválu vzdajte prijímanie, záver, úvod, advent,
J. Hrubovčák - Tretí deň
Vstal, vstal z mŕtvych veľká noc, úvod,
M. Maco - Ursus Singers
Vstávajte pastieri vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 95 - koleda
Vstávajte pastieri (Prišla radosť) vianoce, úvod, prijímanie,
M. Kachút, M. Pohradská
Vyvyšujem teba, Pane prijímanie, adorácia, cez rok,
O. Pinkner
Vzdajme Pánu vďaky poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
B. Fliedr (sólo + zbor SAT)
Vzdám ti chválu prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
D. Ruis - Rieka života
Vždy je s nami tá mariánske, záver, cez rok,
M. Čekovský st., E. Čekovská st.
Vznešený prijímanie, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Za bratmi iné, záver,
O. Tkáč - Kapucíni
Zachránení prijímanie, záver, cez rok,
M. Jeseňák - Butterfly
Žalm 004 - Bože, ty spravodlivosť moja Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 023 - Pán je môj pastier Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 027 - Dobrodenia Pánove Žalmy, úvod, prijímanie,
M. Dečová - Impro (zbor - SATB)
Žalm 040 - Čakal som na Pána Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 042 - Jak jeleň dychtí za vodou Žalmy,
Žalm 045 - Sám kráľ Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 063 - Bože, ty si môj Boh Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 097 - Spievaj Pánovi Žalmy,
A. Branduardi
Žalm 110 - Pán povedal môjmu Pánovi Žalmy,
R. Flamík
Žalm 113 - Chváľte služobníci Pánovi Žalmy,
R. Flamík
Žalm 116 - Dôveroval som Žalmy,
Róbert Flamík - Saleziáni, arr.: B. Brosová Lipková (zbor - SMAB)
Žalm 121 - Svoj zrak upieram Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 122 - Zaradoval som sa Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 124 - Naša duša unikla ako vtáča Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 126 - Veľké veci urobil s nami Pán Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 127 - Ak Pán nestavia dom Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 130 - Z hlbín volám k tebe, Pane Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 131 - Pane, moje srdce sa nevystatuje Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 137 - Na brehu babylónskych riek Žalmy,
R. Flamík - Saleziáni
Žalm 139 - Kam môžem ujsť? Žalmy,
autor neznámy
Žalm 148 - Aleluja Žalmy,
Carl
Žalmy liturgia hodín,
nerytmické
Zaufaj - Dôveruj záver, cez rok,
A. Szewczyk
Závislý cez rok, prijímanie, k Duchu Svätému,
D. Gurbaľová
Zázrak vykúpenia pôst,
A. Ficiková
Zborte chrám - Motýľ veľká noc,
K. Bakšay - Impro
Zdravas´, Kráľovná mariánske,
R. Flamík - Saleziáni
Zdravas´, Mária mariánske, záver,
Žehná nás ruka Pána úvod, cez rok, pôst,
P. Reiffers, S. Šedivý (zbor - SATB)
Zídení, ako rodina úvod, adorácia, cez rok,
S. Hampton
Žiť, žiť úvod, záver, cez rok,
zb. Cantica Sacra
Zjednotení v Duchu k Duchu Svätému, záver, cez rok,
P. Scholtes - Južania, arr.: Z. Marcinová (zbor - SATB)
Zlož svoju starosť záver, cez rok,
sr. Eliška Bielková
Zo všetkého, čo máme obetovanie, cez rok,
Gen Verde
Zostaň s nami k svätcom, záver,
I. Valoppi
Zostaňte pôst,
J. Berthier - Taizé
Zvádzal si ma, Pane - Jeremiáš záver, cez rok,
R. Flamík - Saleziáni
Zvelebený Pán poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
M. a B. Redman - Rieka života
Zvelebený si, Bože obetovanie, cez rok,
F. Fráňa
Zvelebujte Pána záver, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
V. Ďurkovič