← späť na kategóriu

Vďaka

Autor: Kapucíni a Stanley
Kategórie: obetovanie, cez rok,
1. [E] Dobrore[H]čím ti, Bo[E]že, [H] za chlieb, kto[F#]rý nám dá[H]vaš.
   [c#] Bez neho [E]žiť nemô[H]žme, [E] v ňom pokr[H]mom sa stá[E]vaš.
2. A tiež za víno v džbáne, čo srdce obveselí.
    Či sladké, či kyselé v krv tvoju sa premení.
3. Daj, by sme pamätali, že boli a sme tvoji,
    za všetko ďakovali a piesne chvály peli.
4. Daj nám to nezabudnúť, že ty sa o nás staráš,
    chceš s nami vždy pobudnúť, úžasný si, Pane náš.
5. Daj nám to nezabudnúť, že vždy sa o nás staráš,
    vo dne, v noci ťa chváliť, dobrotivý Otče náš.