← späť na kategóriu

Dobrorečíme ti, Bože

Autor: F. Schmiester (zbor - SATB)
Kategórie: obetovanie, cez rok,
1. [D]Dobrorečíme ti, [Dmaj7]Bože, Pane svetov,
    [e]že sme z tvojej štedrosti [A] prijali tento chlieb.
    [D]Obetujeme ho tebe [Dmaj7]ako plod zeme
    [e]a práce [A]našich rúk,
    [D]aby sa nám stal [Edim]chlebom živo[D]ta.[A7]

R: [D]Zvelebený [G]Boh, [D]zvelebený [G]Boh,
    [D]zvelebený [G]Boh [A] nave[D]ky.     2x

2. Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov,
    že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.
    Obetujeme ho tebe ako plod viniča
    a práce našich rúk, aby sa nám stalo
    duchovným nápojom.
[Edim]    = xx2323