← späť na zoznam kategórii

adorácia

piesne určené na rozjímanie, meditáciu, k Sviatosti oltárnej, k Duchu Svätému.Aj keď málo mám síl prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Aleluja, Pán je vládca náš úvod, prijímanie, záver, adorácia, veľká noc,
Aleluja, sláva úvod, prijímanie, adorácia, advent,
S. Underwood - Rieka života
Bartimej - Zmiluj sa adorácia, pôst,
P. Milenky (zbor - TTBB)
Boh, ktorý planie k Duchu Svätému, adorácia, veľká noc,
B. Živčák - Rieka života
Bohu chvála nekonečná poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia,
A. Fleury - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Bol som to ja pôst, záver, adorácia,
Acharai
Chválim ťa, Ježiš prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
B. Letko
Dôveruj cez rok, záver, adorácia,
D. Gurbaľová
Duchu Svätý, príď k Duchu Svätému, adorácia,
autor neznámy - Rieka života
Duchu Svätý, volám príď k Duchu Svätému, adorácia,
E. Szymczykowska
Gloria, gloria adorácia, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
J. Berthier - Taizé (zbor - SATB)
Ježiš Kristus je Pánom veľká noc, úvod, záver, adorácia,
autor neznámy
Ježiš, Ježiš, len tebe sa klaniam poďakovanie po prijímaní, adorácia,
G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Ježiš, viem, že obdaríš adorácia, k Duchu Svätému,
C. Blanchard - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Ježišu ukrižovaný pôst, adorácia, záver,
J. Černý
Klaniam sa ti vrúcne cez rok, adorácia,
JKS 270
Laudate Dominum poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Laudate omnes gentes poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Len Boh je moja spása prijímanie, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Len v tvojom náručí poďakovanie po prijímaní, adorácia,
J.-F. Léost - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Máš meno Svätý poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, cez rok,
B. Doerksen - Rieka života
Milosť už prší detské, prijímanie, adorácia, veľká noc, k Duchu Svätému,
D. Ruis
Modlitby záver, adorácia, cez rok,
M. Juhásová - Južania
Môj Pán adorácia, veľká noc, cez rok, záver,
F. Gallio
Moja múdrosť prijímanie, adorácia,
J. Berthier - Taizé
Na kolenou adorácia, k Duchu Svätému,
P. Tošovský
Náš Boh je Láska úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Nech tvoj Duch preteká úvod, adorácia, k Duchu Svätému,
A. Kentošová - Jordán
Neopustíš záver, poďakovanie po prijímaní, adorácia,
M. Redman
Netráp sa márne - Nada te turbe prijímanie, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Pán je so mnou (Ty si, Pane) prijímanie, adorácia, cez rok,
F. Tkáč - Kapucíni
Pieseň chvály úvod, cez rok, poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia,
M. Tóth - Tretí deň
Pod tvojim krížom pôst, adorácia,
J. Černý
Pod tvojím krížom pôst, adorácia,
J. Černý, arr.: M. Dečová (zbor - SATB)
Pred tebou sa vzdám úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Prišli sme ťa vzývať poďakovanie po prijímaní, adorácia,
T. Hughes
Prítomnosť adorácia, cez rok,
ESPÉ
Prosíme ťa, Bože záver, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Skrýša detské, cez rok, prijímanie, adorácia, pôst,
M. Wiesnerová
Spievaj Pánovi adorácia, veľká noc, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
(J. Berthier) (zbor - SATB)
Srdce pôst, prijímanie, adorácia,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Studnica moja cez rok, prijímanie, adorácia,
D. Gurbaľová
Svätá radosť úvod, záver, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Svätý - Talbot iné, úvod, prijímanie, adorácia,
J.M. Talbot, arr.: M. Juhásová (zbor - SATB)
Tam, tam pred tvoju svätú tvár adorácia, cez rok, pôst,
A. Ficiková - Južania
Tebe patrí chvála poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
Temnota padá cez rok, záver, adorácia, vianoce,
ESPÉ
Túžba prijímanie, adorácia, cez rok,
M. Marcinková, M. Husovský - Felice
Ty ma nesieš sám úvod, záver, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Ty si môj Pán prijímanie, adorácia, pôst, cez rok,
B. Letko
Ty si môj pastier prijímanie, adorácia, cez rok,
S. Kráľ - Matuzalem
Ty si mojou láskou prijímanie, záver, adorácia, veľká noc,
Doerksen, Brown - Rieka života
Ty si Pánom úvod, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
Azusa street
V smelej dôvere záver, adorácia, cez rok, detské,
D. Daniels
Velebiť ťa budem, Pane poďakovanie po prijímaní, adorácia,
R. Čanaky
Veľký Pán poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, veľká noc, cez rok,
Rieka života
Veni Sancte Spiritus úvod, adorácia, cez rok, k Duchu Svätému,
J. Berthier - Taizé
Vládca prijímanie, záver, adorácia, cez rok, veľká noc,
R. Morgan, B. Flieding - Rieka života
Všemocný poďakovanie po prijímaní, záver, adorácia, cez rok,
ESPÉ
Vyvyšujem teba, Pane prijímanie, adorácia, cez rok,
O. Pinkner
Vzdám ti chválu prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
D. Ruis - Rieka života
Vznešený prijímanie, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Zídení, ako rodina úvod, adorácia, cez rok,
S. Hampton