← späť na kategóriu

Byť bláznom

Autor: K. Lafférsová - Stagg
Kategórie: záver, cez rok,
1. [h]Nastaviť aj [H2]druhé líce, [h]veriť v zázrak,
    [H2]nepriateľa [A]mi[A4]lov[A][A4],   [h]na kolenách [D]hľadať múdrosť,
    [h]bez pretvárky [D]svet chcem pret[A][A4]rať[A].   [A4]
    Milovať bez nároku milovať, nič za to nežiadať,
    slúžiť len tak a bez stresu, proti prúdu chcem kráčať.

R: Byť [e]bláz[G]nom, bláznom túžim [D2]byť,
    cieľ som [e]našiel, chcem žiť [G]život naplne[D]ný.
    Byť [e]bláz[G]nom, bláznom túžim sa [D2]stať,
    tak poď so [e]mnou, poď, [G]neboj sa nebo ochu[h]tnať.

2. Plno známych krúti hlavou, ja ich však mám stále rád,
    adrenalín stúpa v žilách, keď krok spravím do prázdna.
    Dokonalý však ja nie som, kto ma pozná, ten to dosvedčí,
    no keď spadnem, tak hneď vstanem, v bahne sa mi totiž nepáči.
Br.: [a]Niekde hlboko v [C]srdci to [G]napísané [e]mám,
    ako žiť život blázna, lásky bez zábran.
    Poď, zhlboka dýchaj, o seba sa báť nemusíš,
    o bláznov je postarané, sám sa presvedčíš.