← späť na kategóriu

Božia láska je tak krásna

Autor: E. Voskárová
Kategórie: úvod, záver, vianoce, cez rok,
1. [D]Božia láska [e]je tak krásna [G]a toľkí [A]pred ňou [D]unikajú.
    Božia láska [e]je tak krásna, [G]že nič [A]nie je [D]nad jej [D7]moc.

R: [G]Keby sme sa [A]ponorili všetci [f#]do lásky Kristo[h]vej,
    bol by [e]celkom inakší [A]svet,
    všetky [D]naše bôle by sa [D7]dali ľahšie niesť.
    [G]Keby sme sa [A]ponorili všetci [f#]do lásky Kristo[h]vej,
    bol by [e]celkom inakší [A]svet,
    všetky [D]naše bôle [e]by sa dali [A7]ľahšie [D]niesť.

2. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval,
    že nám svojho Syna poslal a v ňom nám spásu dal.

3. Božia láska je tak krásna, už poznám cenu Golgoty,
    že Ježiš zomrel pre môj hriech a večný život zvíťazil.