← späť na zoznam kategórii

prijímanie

(communio) spevy smerované na oslavu a poďakovanie Pánu Ježišovi, nášmu Spasiteľovi. Je dobré zohľadniť liturgické obdobie, slávnosť, sviatok a prepojenie s čítaniami svätej omše.Aj keď málo mám síl prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Aj ty si jeho brat úvod, prijímanie, cez rok, pôst, veľká noc,
J. F. Manašovský, M. Bojničan - Nitra 93
Aké to svetlo vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 42 - koleda
Aký je to svit vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 45 - koleda
Aleluja šabalaba detské, úvod, prijímanie, záver, veľká noc,
autor neznámy
Aleluja, Pán je vládca náš úvod, prijímanie, záver, adorácia, veľká noc,
Aleluja, sláva úvod, prijímanie, adorácia, advent,
S. Underwood - Rieka života
Až do konca dní prijímanie, záver, vianoce, cez rok, advent,
Carswell, Ahlstrom, Demus - pr. M. Jurika - Continental Singers
Blahoslavení milosrdní prijímanie, záver, cez rok, veľká noc,
J. Blycharz, pr. V. Juríčková - Hymna Krakov 2016
Blatom a tŕním pôst, prijímanie, záver,
J. Hrubý - Učedníci
Blatom a tŕním prijímanie, záver, pôst,
J. Hrubý - Učedníci, arr.: Barbora Brosová Lipková (zbor - SATB)
Boh - Láska prijímanie, záver, cez rok,
M. Milučký (zbor - SAB)
Boh je tak blízko nás prijímanie, záver, vianoce,
Bohatý stal sa chudobným pôst, prijímanie, vianoce,
M. Šiškovič
Božia láska, príď prijímanie, advent, cez rok, k Duchu Svätému,
G. Kendrick
Budem spievať prijímanie, záver, veľká noc,
M. Tóth - Tretí deň
Buďme všetci potešení vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
JKS 37 - koleda
Chceme spievať veľká noc, úvod, prijímanie, záver,
J. Rodáková, M. Wiesnerová - Radostné srdce
Chlieb života - Na oltár pozerám prijímanie, cez rok,
M. Novotný
Chválim ťa, Ježiš prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
B. Letko
Deti svetla detské, prijímanie, vianoce,
J. Grenčík - Skalkáči
Do hory, do lesa, valasi vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
JKS 51 - koleda
Do mesta Betlema vianoce, úvod, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
JKS 52 - koleda
Dobrá novina vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie,
JKS 49 - koleda
El Shaddai úvod, prijímanie, vianoce,
M. Card, J. Thompson - M. Wiesnerová
Epov Otče náš prijímanie, cez rok,
M. Eperješi
Hľa, zástup zboru anjelského vianoce, úvod, obetovanie, prijímanie, poďakovanie po prijímaní,
JKS 54 - koleda
Hladný prijímanie, advent, cez rok, k Duchu Svätému,
K. Scott - Rieka života
Imanuel úvod, prijímanie, záver, vianoce,
R. Čanaky, Kompromis
Ja túžim dnes hľadať tvoju tvár úvod, prijímanie, cez rok, detské,
K. Lafferty - M. Wiesnerová (zbor - SA / TB / SB)
Je to krv prijímanie, pôst,
M. Christ - pr. M. Wiesnerová
Je to zázrak pôst, cez rok, prijímanie,
M. Milučký (zbor - SAT)
Jedine láska úvod, prijímanie, vianoce,
Š. Samselyová
Jednej noci prijímanie, záver, pôst,
Jesus Christ, you are my life veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
M. Frisina, V. Rendeková
Ježiš je Víťaz veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová
Ježiš je Víťaz úvod, prijímanie, záver, veľká noc, cez rok, detské,
M. Watson, pr. M. Wiesnerová (verzia pre detský hlas)
Ježiš na kríži pôst, prijímanie, záver,
R. Čanaky - Kompromis
Ježiš, ty si skalou prijímanie, cez rok,
P. Kalous
Ježišu Kráľu prijímanie, cez rok,
JKS 498
Keď ťa Kristus volá prijímanie, záver, cez rok,
P. Žaloudek, O. Tkáč - Kapucíni
Kríž je znakom spásy pôst, prijímanie, záver, cez rok,
R. Lačný
Kto je pre mňa Ježiš prijímanie, cez rok,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Kto si, kto som prijímanie, záver, cez rok,
Janais
Ku komu pôjdem prijímanie, cez rok,
M. Lipovský - Timothy
Láska, čo nie je milovaná pôst, prijímanie,
O. Tkáč - Kapucíni
Len Boh je moja spása prijímanie, poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Luce di veritá úvod, prijímanie, k Duchu Svätému,
Becchimanzi, Scordari
Maličký detské, prijímanie, záver, pôst, cez rok,
J. Zmožek
Marana tha! úvod, prijímanie, advent,
K. Ballestrem, pr. A. Akimjak
Márnotratný syn záver, pôst, prijímanie,
M. Juhásová (zbor - SATB)
Milosť už prší detské, prijímanie, adorácia, veľká noc, k Duchu Svätému,
D. Ruis
Mocne sa ma dotkni k Duchu Svätému, úvod, prijímanie,
M. Irsák - K:MUSIC
Môj Boh, vďaka tebe dýcham prijímanie, záver, cez rok,
M. Ewing
Môj Ježiš, si spásou prijímanie, záver, veľká noc, cez rok,
D. Zschech - Rieka života
Moja múdrosť prijímanie, adorácia,
J. Berthier - Taizé
Moja sila a chvála je Pán prijímanie, záver, veľká noc, cez rok,
Moje malé svetielko detské, prijímanie, záver, cez rok,
Na jazere je veľká búrka detské, prijímanie, záver, cez rok,
Nad celou zemou záver, advent, cez rok, prijímanie,
B. Brown - Rieka života
Nádej svitania úvod, prijímanie, záver,
J. Cändid, pr. Tomáš Hudák, arr.: J. Vrábeľ (zbor - SSATB) - Hymna Rio 2013
Nádej svitania úvod, prijímanie, záver,
J. Cändido, pr. Tomáš Hudák - Hymna Rio 2013
Nádejou odvekou vianoce, prijímanie,
M. Šibíková - Križiaci
Nádherný Boh prijímanie, záver, cez rok,
T. Hughes, pr. J. Novák
Naplň ma Duchom svojím k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
M. Otřísal
Nebadaný vianoce, úvod, prijímanie,
M. Šibíková - Križiaci
Nebo sa sklonilo k zemi vianoce, obetovanie, prijímanie,
hudba M. Jeseňák - Butterfly
Nech ten chrám - Chválospev úvod, prijímanie, veľká noc,
M. Šiškovič, M. Juhásová, I. Matyášová (zbor - SMATB)
Netráp sa márne - Nada te turbe prijímanie, adorácia, cez rok,
J. Berthier - Taizé
Ó, chýr preblahý vianoce, obetovanie, prijímanie,
JKS 66 - koleda
Ó, láska, nádej, spása prijímanie, pôst,
JKS 278
Ochranca prijímanie, záver, pôst, cez rok,
R. Čanaky
Otvárajme, už je tu Pán úvod, prijímanie, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R. Fornaiser - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Otvor mi oči Duch Svätý k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
M. W. Smith
Pán hoden chvál prijímanie, pôst,
D. a N. Fellingham - Rieka života
Pán je so mnou (Ty si, Pane) prijímanie, adorácia, cez rok,
F. Tkáč - Kapucíni
Pane, som tak veľmi rád prijímanie, pôst, cez rok,
R. Pounds
Pane, vždy, keď tvoju úvod, prijímanie, cez rok,
W. Perrin, C. Perrin
Pane, vždy, keď tvoju úvod, prijímanie, cez rok,
W. Perrin, C. Perrin, arr. Barbora Brosová Lipková (zbor - SATB)
Pastieri, pastieri vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 68 - koleda
Pozri ako mení ma Ježiš detské, úvod, prijímanie, cez rok,
Prichádza kráľ slávy úvod, prijímanie, cez rok,
B. Fraser
Príď - Dotkni sa ma prosím prijímanie, advent, cez rok,
Acharai
Prišiel na zem prijímanie, záver, pôst,
zb. CHPJ - Južania
Raz, dva, tri detské, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
B. Jones - M. Wiesnerová
S Petrom a Ondrejom úvod, prijímanie, cez rok, k svätcom, veľká noc,
P. Jančík
Si Láska prijímanie, záver,
M. Jeseňák - Butterfly
Si môj Pán cez rok, detské, prijímanie,
D. Ball, pr. M. Wiesnerová - Radostné srdce
Si mojou skrýšou prijímanie, cez rok,
M. Lipovský - Timothy
Skrýša detské, cez rok, prijímanie, adorácia, pôst,
M. Wiesnerová
Slnko Kristovej lásky úvod, k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
M. Kocholatý
Spievajte Pánovi veľká noc, úvod, prijímanie, záver, cez rok,
Continental Singers, M. Bender
Srdce pôst, prijímanie, adorácia,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Srdce chvály úvod, prijímanie, cez rok,
M. Redman - Rieka života
Studnica moja cez rok, prijímanie, adorácia,
D. Gurbaľová
Súcit nekonečný obetovanie, prijímanie, záver, pôst,
K. Scott - Rieka života
Svätý - Talbot iné, úvod, prijímanie, adorácia,
J.M. Talbot, arr.: M. Juhásová (zbor - SATB)
Svieť nám úvod, prijímanie, cez rok, vianoce,
Miro Tóth - Tretí deň
Tak preber sa veľká noc, prijímanie,
autor neznámy - UPC BA
Tancujem, spievam si cez rok, záver, detské, prijímanie,
M. Redman - Rieka života
Teba ctím prijímanie, cez rok,
ESPÉ
Tebe žijem, Ježiš môj prijímanie, cez rok,
JKS 288 - Slnovrat
Tu sme úvod, prijímanie, cez rok,
Tretí deň
Túžba prijímanie, adorácia, cez rok,
M. Marcinková, M. Husovský - Felice
Túžim rásť prijímanie, záver, cez rok,
ESPÉ
Tvoj hlas v nás úvod, záver, prijímanie, cez rok,
K.Kováčová, M.Cvachová, M.Jeseňák - Festa 2002
Ty si môj Pán prijímanie, adorácia, pôst, cez rok,
B. Letko
Ty si môj pastier prijímanie, adorácia, cez rok,
S. Kráľ - Matuzalem
Ty si mojou láskou prijímanie, záver, adorácia, veľká noc,
Doerksen, Brown - Rieka života
Ty si najvyšší k Duchu Svätému, prijímanie, cez rok,
autor neznámy
Ubi caritas cez rok, obetovanie, advent, vianoce, pôst, veľká noc, úvod, prijímanie,
J. Berthier - Taizé
Úžasný Pán (Tmou svetlo svieti) prijímanie, záver, cez rok,
M. Smith, S. Garrard, pr. B.Letko
Vládca prijímanie, záver, adorácia, cez rok, veľká noc,
R. Morgan, B. Flieding - Rieka života
Všetky národy, chválu vzdajte prijímanie, záver, úvod, advent,
J. Hrubovčák - Tretí deň
Vstávajte pastieri vianoce, úvod, prijímanie,
JKS 95 - koleda
Vstávajte pastieri (Prišla radosť) vianoce, úvod, prijímanie,
M. Kachút, M. Pohradská
Vyvyšujem teba, Pane prijímanie, adorácia, cez rok,
O. Pinkner
Vzdám ti chválu prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
D. Ruis - Rieka života
Vznešený prijímanie, adorácia, cez rok,
R. Čanaky
Zachránení prijímanie, záver, cez rok,
M. Jeseňák - Butterfly
Žalm 027 - Dobrodenia Pánove Žalmy, úvod, prijímanie,
M. Dečová - Impro (zbor - SATB)
Závislý cez rok, prijímanie, k Duchu Svätému,
D. Gurbaľová