A4 spevník s akordami v kovovej väzbe pre hudobníkov a malý A6 spevník s poradovými číslami bez akordov pre spevákov
si môžeš kúpiť v obchode.