← späť na kategóriu

Bože Otče, teraz vidím

Autor: I. Smale
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
[e]Bože Otče, teraz vidím, [D]aký som bol slepý,
ty však [C]si môj Otec láskyplný[H7], starostlivý Pán.
[e]Teraz som tvoj syn prijatý, [D]patrím medzi tvoje deti.
[C]Samotu viac nepoznám, veď [H7]Boha Otca pri sebe mám.

[e]Budem [a]spievať chvály, [D]budem [G]spievať chvály,
[C]budem [a]spievať chvály, [H7]kým život mám.
[e]Budem [a]spievať chvály, [D]budem [G]spievať chvály,
[C]budem [a]spievať chvály, [H7]kým život [e]mám.