← späť na kategóriu

Zvelebujte Pána

Autor: V. Ďurkovič
Kategórie: záver, cez rok, poďakovanie po prijímaní,
R: Zvelebujte [d]Pána [a]ľudské [d]srdcia [a]ako [d]zvony[a][d]
    Padni na kolená [a]pred ním [d]človek [a]ubie[d]dený.[a]  [d]

1. On o[F]suší tvoje [G]slzy, v trápe[a]ní ťa neo[A]pustí,
    u jeho [d]nôh padni [a]v prach, lebo [d]je Boh [a]všemo[d]húci.[a]  [d]
    Nemá [F]hraníc jeho [G]múdrosť, svätý, [a]svätý, plný [A]lásky.
    Spievaj Pánu [d]zem, vzdávaj [a]chválu, [d]slávu [a]všetko [d]s nami.[a]  [d]