← späť na kategóriu

Ja to viem

Autor: sr. Eliška Bielková
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
1. [G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2],   [G]ja to [C2]viem, že ty ma pocho[D]píš.
    [G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2],   [G]ja to [C2]viem, že ty ma pote[D]šíš.

R: Ty si [Cmaj7]verný, verný [G]Boh, ty si [Cmaj7]verný, verný [D]Pán.
    Tak ti [Cmaj7]spievam [D] pieseň [G]chvál.
    Tak ti [Cmaj7]spievam [D] pieseň [C]chv[c]á [G] - [C2] l.  [G]   [C2]

2. [G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2],   [G]ja to [C2]viem, že ty ma posil[D]níš.
    [G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2],   [G]ja to [C2]viem, že ty ma oslobo[D]díš.
3. [G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2],   [G]ja to [C2]viem, že ty ma poču[D]ješ.
    [G]Ja to [C2]viem, ja to [G]viem[C2],   [G]ja to [C2]viem, že ty ma milu[D]ješ.