← späť na kategóriu

Som strápený

Autor: P. Veselský - Butterfly
Kategórie: záver, pôst, cez rok,
1. [F]Každý deň sa [F4]dívam z okna [F]sám,[F4][F]svetlá reklám, [F4]áut a mestských [C]dráh.
    [g]Hľadím na tých ľudí náhli[d]vých,[g]túžbou žiť [d]rozlieta[C4]ní.[C]
2. Mnohí sú zlou cestou zvábení, mnohí šťastím zlých pomýlení.
    Správna výhra dá sa v láske nájsť, v láske schopnej aj na smrť ísť.

R1:[C7] Som strápe[F]ný a predsa s náde[d]jou, veď nádher[g][d]cieľ láska [C]má.[C7]
    Som strápe[F]ný, no necítim sa [d]sám, veď láska [g]víťaz[C]stvá mi [F]dá.[F4]     [F]  [F4]

3. Každý deň som bol viac múdrejší, každý deň kúsok skúsenejší.
    Chápal som, je láska potrebná, pre nás ľudí nevyhnutná.
4. Láska síce stojí mnoho síl, pýtať môže aj krv našich žíl.
    Zľaknúť sa však nie je potrebné, krásne sú až dni výsledné.

5[D7].   [G]Čítal som to [G4]v márnom trápe[G]ní,[G4]    [G]čítal som i [G4]v kráse túže[D]ní:
    [a]láska nemá byť len sníva[e]ná, [a]má byť skutkom [e]prežíva[D4]ná.[D]
6. Úžasné je, že tu nie som sám, kráčam s ním, on svieti proti tmám.
    Prázdne miesta náhle vyplní, nám dá zmysel, nás naplní. R1.

R2[D7]: Som strápe[G]ný, no necítim sa [e]sám, veď nádher[a][e]cieľ láska [D]má.[D7]
    Som strápe[G]ný, no cítim, že som [e]s ním /: a s jeho [a]láskou [D]zvíťa[G]zím. :/