← späť na zoznam kategórii

pôst

Pôstne obdobie je kajúcou prípravou na Veľkú noc, chce nám pripomenúť témy: krst, sviatosť zmierenia, milosrdenstvo, odpustenie a pod. Pripomínanie Ježišovho utrpenia v čítaniach a textoch piesní nastupuje až v posledných dvoch týždňoch, zvlášť vo Veľkom týždni.Aj keby nekvitol fíg záver, cez rok, pôst,
M. Tóth - Tretí deň
Aj ty si jeho brat úvod, prijímanie, cez rok, pôst, veľká noc,
J. F. Manašovský, M. Bojničan - Nitra 93
Bartimej - Zmiluj sa adorácia, pôst,
P. Milenky (zbor - TTBB)
Blahoslavení čistého srdca cez rok, záver, pôst,
D. Gurbaľová
Blatom a tŕním prijímanie, záver, pôst,
J. Hrubý - Učedníci, arr.: Barbora Brosová Lipková (zbor - SATB)
Blatom a tŕním pôst, prijímanie, záver,
J. Hrubý - Učedníci
Bohatý stal sa chudobným pôst, prijímanie, vianoce,
M. Šiškovič
Bol si tam pôst, záver, detské,
am. spirituál, krížová cesta
Bol som to ja pôst, záver, adorácia,
Acharai
Cestou s nami záver, pôst, cez rok,
autor neznámy (zbor - SSAB)
Čo mám robiť, Pane? záver, pôst,
M. Fedoráková - Križiaci
Dávam všetko obetovanie, pôst, cez rok,
M. James - Rieka života
Dnes pred tvárou Pána úvod, cez rok, pôst, záver, advent,
B. Hudson (zbor - ST)
Getsemany pôst,
Holík, D. Kalna - Salco
Golgotské víťazstvo pôst,
R. Čanaky
Hosana - Zástup spieva pôst, záver,
O. Studenec (zbor - SATB)
Jasnou rečou hovorí pôst, záver,
A. Ficiková - Južania
Je to krv prijímanie, pôst,
M. Christ - pr. M. Wiesnerová
Je to zázrak pôst, cez rok, prijímanie,
M. Milučký (zbor - SAT)
Jednej noci prijímanie, záver, pôst,
Ježiš môj pôst, obetovanie,
M. Redman - Rieka života
Ježiš na kríži pôst, prijímanie, záver,
R. Čanaky - Kompromis
Ježiš, dávno to už viem záver, pôst,
BCC Worship
Ježiš, ty si ma poznal záver, pôst, cez rok,
M. Wiesnerová
Ježišu ukrižovaný pôst, adorácia, záver,
J. Černý
K tebe, Pane, volám záver, pôst,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Kedy pochopím záver, pôst,
P. Milenky
Kríž je znakom spásy pôst, prijímanie, záver, cez rok,
R. Lačný
Kríza záver, pôst,
F. Tkáč, E. Žilineková - Kapucíni
Láska, čo nie je milovaná pôst, prijímanie,
O. Tkáč - Kapucíni
Len s láskou (Keď trpíš) pôst, záver,
Gen Rosso - M. Šiškovič
Maličký detské, prijímanie, záver, pôst, cez rok,
J. Zmožek
Mária mariánske, záver, pôst, cez rok,
P. Križian - Krížik
Mária, Matka bolestná mariánske, záver, pôst, cez rok,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Mária, plná milosti mariánske, záver, pôst,
F. Fedor
Márnotratný syn záver, pôst, prijímanie,
M. Juhásová (zbor - SATB)
Máš v duši pieseň mariánske, záver, advent, pôst,
J. Hrubý - Učedníci
Mobil detské, záver, pôst, cez rok,
J. Grenčík - Skalkáči
Na zem padol sivý tieň pôst, úvod, záver,
J. Hrubý - Učedníci
Nehanbím sa záver, pôst, cez rok,
Tretí deň
Nežná mariánske, záver, pôst,
R. Flamík
Nežne zlomený pôst,
J. Riddle - Rieka života
Ó, láska, nádej, spása prijímanie, pôst,
JKS 278
Obeta obetovanie, pôst, cez rok,
M. Jeseňák - New Project
Ochranca prijímanie, záver, pôst, cez rok,
R. Čanaky
Pán hoden chvál prijímanie, pôst,
D. a N. Fellingham - Rieka života
Pane, som tak veľmi rád prijímanie, pôst, cez rok,
R. Pounds
Po ceste kráčal pôst, úvod, záver,
spirituál (SATB)
Pod tvojím krížom pôst, adorácia,
J. Černý, arr.: M. Dečová (zbor - SATB)
Pod tvojim krížom pôst, adorácia,
J. Černý
Poznáš ma záver, pôst,
R. Flamík - Saleziáni
Praise pôst, cez rok,
R. Čanaky - Kompromis
Prečo mlčíš, Pane? pôst, záver,
M. Rejchrt, pr. J. Nagajová
Prehltnutý záver, pôst, cez rok,
M. Fedoráková - Križiaci
Prišiel na zem prijímanie, záver, pôst,
zb. CHPJ - Južania
Rád spievam, Bože mariánske, poďakovanie po prijímaní, záver, advent, vianoce, pôst, veľká noc, cez rok,
G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Rozhodol som sa záver, pôst,
spirituál
S pokorou vchádzam úvod, cez rok, pôst,
Cvachová, Jeseňák / Tomaščíková - Butterfly
S tebou, Pane, je nám fajn úvod, záver, cez rok, pôst,
autor neznámy
Silu mi dávaš záver, pôst, cez rok,
M. Juhásová - Južania
Skrýša detské, cez rok, prijímanie, adorácia, pôst,
M. Wiesnerová
Som strápený záver, pôst, cez rok,
P. Veselský - Butterfly
Spievam tebe, môj Kráľ poďakovanie po prijímaní, záver, pôst,
P. Veselský - Stagg
Srdce pôst, prijímanie, adorácia,
M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Stáť smiem úvod, záver, pôst,
J. Houston - ESPÉ
Súcit nekonečný obetovanie, prijímanie, záver, pôst,
K. Scott - Rieka života
Svitá mariánske, záver, pôst,
J. Hrubý - Učedníci
Tam, tam pred tvoju svätú tvár adorácia, cez rok, pôst,
A. Ficiková - Južania
Toto všetko o tebe je pôst,
M. Lipovský - Timothy
Ty si môj Pán prijímanie, adorácia, pôst, cez rok,
B. Letko
Ubi caritas cez rok, obetovanie, advent, vianoce, pôst, veľká noc, úvod, prijímanie,
J. Berthier - Taizé
Vďaka ti, Mária mariánske, záver, pôst,
M. Bender - Salco
Vedú ťa v putách pôst, záver,
M. Dečová - krížová cesta
Vínny kmeň obetovanie, pôst,
B. Fliedr
Vínny kmeň - Prijmi obetovanie, pôst,
B. Fliedr - verzia Južania
Zázrak vykúpenia pôst,
A. Ficiková
Žehná nás ruka Pána úvod, cez rok, pôst,
P. Reiffers, S. Šedivý (zbor - SATB)
Zostaňte pôst,
J. Berthier - Taizé