← späť na kategóriu

Žiť, žiť

Autor: zb. Cantica Sacra
Kategórie: úvod, záver, cez rok,
R: [D]Žiť, žiť, pre lásku žiť, [e7]úsmev rozdávať, [A]šťastie rozdá[A7]vať,
    [D]žiť, žiť, pre lásku žiť, [e7]ona jediná [A]je toho ho[A7]dná.[D]

1. Ježiš, moja láska jediná, [e7]tým sa moja pieseň [A7]začína,
    [D]teba, Pane, chcem vždy milovať, [e7]tvoju lásku ľuďom [A7]rozdávať.
2. Vtedy, keď ma môj bôľ premáha, tak mi tvoja láska pomáha,
    hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred, tam je môj cieľ, inej cesty niet.
3. Hoc život chudobný sa ti zdá, ona je v ňom, v tebe prebýva,
    to poklad veľký máš, len ho chráň, svoje šťastie môžeš stavať naň.