← späť na kategóriu

Vzdajme Pánu vďaky

Autor: B. Fliedr (sólo + zbor SAT)
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, cez rok,
R: /: [d]Svoje kroky [C]rozospie[F]vaj, [G]rozospie[B]vaj, [C]rozospie[a]vaj,
    [d]chválami [C]rozospie[F]vaj, [G]rozospie[B]vaj, [C]rozospie[D]vaj. :/

1. /: [d]Vzdajme Pánu vďaky :/ /: [G]za všetko, čo dáva, :/
    /: [B]za všetko, čo berie, :/ /: [A7]patrí Pánu chvála. :/...
    Vzdajme Pánu vďaky, že sa stará, aby
    nezostali v smrti jeho ľudia slabí.
2. Vzdajme Pánu vďaky ako deti Božie,
    že v človeku láska ešte stále žije.
    Vzdajme Pánu vďaky, povzbudzuje slovom,
    pripravuje miesto nám v živote novom.