← späť na kategóriu

Laudate omnes gentes

Autor: J. Berthier - Taizé
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, adorácia, cez rok,
(orig in Es)
[D]Laudate [G]om[(D)]nes [A]gen[h]tes, [F#]lau[h]da[A]te [D]Do[G]mi[A]num,
[D]laudate [G]om[(D)]nes [A]gen[h]tes, [Gmaj7]laudate [A4]Do[A]mi[D]num.
(preklad: Chváľte všetci ľudia, chváľte Pána.)

(akordy z Komunity Taizé nie sú autorizované)