← späť na kategóriu

Vždy je s nami tá

Autor: M. Čekovský st., E. Čekovská st.
Kategórie: mariánske, záver, cez rok,
1.[F] Vždy je s nami tá, čo viem, že [B]ľúbi
   [g] moje srdce, [C]ruky, moju [F]tv[C7]ár.
    [F]Vždy je blízko tá, čo viem, že [B]chráni
   [g] každý úsmev, [C]čo mi život [F]dal.[C7]

R:[F] Ty nás vítaš v chráme plnom [B]lásky
   [g] na tom tvojom [C]tichom nádvo[F]rí.[C7]
   [F] Čakáme ťa [F7]každú chvíľu, [B] prosíme ťa,
    [b]daj nám silu, [F]Mária, [A] ty naša Kráľo[d]vn[G]á,
    [F]Mária, [C] ty naša Kráľo[F]vná.

2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň,
    ktorá všetkým srdcia otvorí.
    Silu viery mladosť naša nesie
    a s ňou naše pevné názory.

(Verzia pre zvyšovanie po prvom R cez C#7)
2.[F#] Spojme svoje hlasy v jednu [H]pieseň,
   [g#] ktorá všetkým [C#]srdcia otvo[F#]rí. [C#7]
   [F#] Silu viery mladosť naša [H]nesie
   [g#] a s ňou naše [C#]pevné názo[F#]ry.[D7]
R:[G] Ty nás vítaš v chráme plnom [C]lásky
   [a] na tom tvojom [D]tichom nádvo[G]rí.[D7]
   [G] Čakáme ťa [G7]každú chvíľu, [C] prosíme ťa,
    [c]daj nám silu, [G]Mária, [H] ty naša Kráľo[e]vn[A]á,
    [G]Mária, [D] ty naša Kráľo[G]vná.