← späť na kategóriu

Pane náš, prijmi dar

Autor:
Kategórie: obetovanie, cez rok,
1. [G] Pane náš, prijmi [C]dar, [G] čo chcem ti dať na ol[C]tár,
    [G]s láskou ti predkla[C]dám všetko, čo [D]mám.
    [G] Odovzdávam rodi[C]čov, [G] bratov, sestry, priate[C]ľov,
    [G] dávam seba i [C]tých, čo menej mám [D]rád.
2. S vďakou dávam ti týždeň, čo bol,
    s láskou nesiem ti chvíle, čo sú.
    S vierou ti predkladám, čo nás čaká.

R: /: Dávam [G]ti zo [D]svojich [C]rán, dávam [G]všetko, čo [D]v sebe [C]mám.
    Všetko [G]teraz ti [D]predkla[C]dám pred tvoju [D]tvár... :/
    tu, na ol[G]tár.[C]   [G]   [C]   [G]   [C]   [D]