← späť na kategóriu

Vzdám ti chválu

Autor: D. Ruis - Rieka života
Kategórie: prijímanie, záver, adorácia, cez rok,
1. [G]Vzdám ti chválu, (vzdám ti chválu),
    [F]srdcom celým, (srdcom celým),
    [C]Spievam pieseň, (spievam pieseň),
    [G]zo všetkých síl, ([a7]všetkých [D]síl).
2. [G]Nájsť ťa túžim, (nájsť ťa túžim),
    [F]každý môj deň, (každý môj deň),
    [C]Kráčať s tebou, (kráčať s tebou),
    [G]kam budeš chcieť, ([a7]kam ty [D]chceš).

R:[G] Tebe vzdávam [D\F#]česť a slávu,
   [C\E] tebe spievam [a7]pieseň [D]chvál.
   [G] Len ty sám mi [D\F#]dávaš lásku,
   [C\E] len ty sám si [a7]hoden [D]mojich [G]chvál.

3. Rád sa skláňam, (rád sa skláňam),
    ty si môj Kráľ, (ty si môj Kráľ),
    rád ti slúžim, (rád ti slúžim),
    dám ti všetko, čo mám, (všetko dám).
4. Zrak svoj dvíham, (zrak svoj dvíham),
    vidím tvoj trón, (vidím tvoj trón),
    ty si nádej, (ty si nádej),
    tebe dám život svoj, (život svoj).